15 januari 2003

Stadig: handen af van huursubsidie!

Duco Stadig: ‘handen af van de huursubsidie!’

In het kader van de PvdA campagne ‘Meer rood op straat’ gaan de Amsterdamse Tweede-Kamerleden, wethouders en (deel)raadsleden naar Bos en Lommer. Ze bezoeken eerst het Anne Tefle Centrum. Deze organisatie probeert allochtone moeders uit hun isolement te halen. Daarna maken we een wandeling door de Kolenkitbuurt om met lokale bestuurders en mensen in de wijk te praten. In Bos en Lommer maken veel mensen gebruik van de huursubsidie.

Duco Stadig is een voorstander van dit systeem: ‘handen af van de huursubsidie!’ De wethouder en zijn partij zijn tegen de plannen van het kabinet Balkenende op het gebied van de huursubsidie. Wat is er aan de hand? Het recht op huursubsidie en de hoogte daarvan worden nu bepaald door de actuele huur van de woning en de hoogte van het inkomen. De door de verhuurder vastgestelde huur is het uitgangspunt.

Het kabinet Balkenende wil de huursubsidie uitsluitend koppelen aan het inkomen en niet meer aan de actuele huur. In plaats daarvan wil het kabinet van CDA en VVD de huursubsidie koppelen aan een ‘genormeerde huur’; huur die volgens nader door de rijksoverheid vast te stellen normen past bij het inkomen van het huishouden. De huursubsidie is dan het verschil tussen de genormeerde huur en het bedrag dat het huishouden volgens de overheid zelf aan huur kan en moet betalen. Daarbij doet het er niet meer toe wat er door het huishouden feitelijk aan huur wordt betaald.

De PvdA wijst een genormeerd stelsel af. Een genormeerd stelsel zal bij de huidige woningmarkt waarbij sprake is van schaarste slecht zal uitpakken voor mensen met een laag inkomen. Per saldo leidt het tot hogere bewonersbijdragen. Een genormeerd stelsel veroorzaakt stagnering in de doorstroming. Daarnaast raken lagere inkomensgroepen aangewezen op de slechtste delen van de woningvoorraad. Dit leidt weer tot een ongewenste ruimtelijke segregatie naar inkomen. Dit alles zal bovendien nog eens worden versterkt door het meer marktconforme huurbeleid dat de komende jaren wordt voorgestaan.

Ook ouderen worden slachtoffer van dit nieuwe systeem; doordat ouderenwoningen meer voorzieningen en service krijgen zullen de huren gaan stijgen en dit zal niet gecompenseerd worden met huursubsidie. Op die manier worden speciale woningen dus moeilijk bereikbaar voor ouderen.

Programma ‘Meer Rood op Straat’ voor Donderdag 16 januari 2003

– 14.00 uur Bezoek aan MoederKindCentrum (Anne Tefle centrum) in Bos en Lommer en aansluitend een wandeling door de kolenkitbuurt.

– Verzamelen op de Wiltzanghlaan 97 (t.o. Bos en Lommerschool)

Deelnemers: Duco Stadig, Ayhan Yalin, Khadija Arib, Ed. van Thijn (oud Burgemeester) Karina Schaapman, Auke Bijlsma, Zati Yurdakul, Frank de Wolf, Marius Nijman, Bouwe Olij en Herman Marres.

Contactpersoon: Marius Nijman 06-18806536


Voor meer informatie: PvdA fractie, tel: 5523477

www.pvda-amsterdam.nl