4 december 2002

Sluiting Klimmuur Centraal, een reactie.

Nu sinds enkele dagen bekend is dat de Klimmuur Centraal aan de De Ruyterkade nabij het Centraal Station moet verdwijnen ten behoeve van noodzakelijke bouwwerkzaamheden rond de IJ-oevers ontvangen veel Raadsleden mailtjes van enthousiaste klimmers die opkomen voor hun sport, en hun favoriete hal.

In alle mailtjes wordt gesproken over het belang van sportlocaties in de stad in het algemeen, en die van de klimmuur in het bijzonder. De Klimmuur wordt gebruikt door vele honderden, zo niet duizenden topsporters, goedwillende amateurs en schoolkinderen. De Klimmuur Centraal heeft naast een sportieve ook nog eens een sociale functie – het dient als ontmoetingsplaats en draagt bij aan de sociale veiligheid in de omgeving.

Zou het niet zonde zijn als zo’n prachtige en noodzakelijke voorziening moet verdwijnen. Het antwoord daarop is natuurlijk ja. De PvdA in Amsterdam maakt zich al jaren sterk voor sportlocaties in de stad, en zal zich daar ook voor blijven inzetten.

Dit laat echter onverlet dat de sluiting van de Klimmuur Centraal op de huidige locatie niet voor niets is. De plek is noodzakelijk voor de ontwikkeling van de IJ-oevers, iets wat niet alleen de gemeente, maar ook het projectbureau IJ-oevers en de rechter geconstateerd heeft. De discussie daarover opnieuw voeren is niet alleen zinloos, het zal de gemeenschap ook nodeloos met extra kosten opzadelen.

Met de eigenaar van het bedrijf Klimmuur Centraal, Jaila BV is in 1996 een contract gesloten waarbij de wederzijdse afspraak gemaakt is dat de klimhal 3 jaar op de plek op het Oosterdokseiland mocht staan. Ook is door de eigenaar getekend voor de tijdelijkheid en voor het gegeven dat de gemeente niet gehouden was aan het aanbieden van een alternatieve plek. Dat uiteindelijk besloten is dat de klimhal 2 jaar langer mocht staan in het belang van het bedrijf en van de sporters, doet natuurlijk niets af aan de tijdelijke aard van het huurcontract. Het was de verantwoordelijkheid van de heer Kok van Jaila BV om tijdig te zorgen voor een andere locatie voor de Klimhal. Hij heeft het echter op een kort geding aan laten komen waarin de rechter de gemeente in het gelijk heeft gesteld. Vervolgens heeft de heer Kok daartegen beroep aangetekend dat op 12 december moet dienen.

De mogelijkheden voor de Gemeenteraad om nog iets te doen zijn zeer beperkt. Enerzijds ligt de zaak onder de rechter, wat enige terughoudendheid van de Raad vereist en anderzijds heeft de gemeente geen verplichting bij het zoeken naar een andere locatie. Sterker, de gemeente is contractueel verplicht de kavel De Ruijter per 1 maart bouwrijp op te leveren.

Het behoeft natuurlijk geen betoog dat als afspraken tussen bedrijven en gemeente niet nagekomen (hoeven te) worden het steeds moeilijker wordt om daaraan medewerking te verlenen. En dan kan er op een gegeven moment helemaal niets meer in de stad. En dat is iets wat de PvdA graag wil voorkomen. Maar hoewel de gemeente dus niet verantwoordelijk is voor de ontstane situatie zou het toch ook te makkelijk zijn de zaak hiermee als afgedaan te beschouwen. De PvdA zal dan ook al het mogelijke doen om te kijken of er in het belang van de gedupeerde sporters nog een mogelijkheid is een nieuwe locatie te vinden voor de Klimhal.

Marius Nijman

PvdA Raadslid gemeente Amsterdam.