19 februari 2003

Schriftelijke vragen over inburgering in Amsterdam

Schriftelijke vragen van raadslid Manon van der Garde c.s. over inburgering in Amsterdam.

Aan het College van Burgemeester en wethouders,

De PvdA is van mening dat de verplichte inburgering van zeer groot belang is voor de integratie van nieuwkomers. Het vervolg van dit inburgeringtraject (scholing of een baan) is van invloed op het slagen van de nieuwkomer in onze samenleving. In het Parool van zaterdag 16 februari 2003 staat dat het niet goed gaat met de inburgering in Amsterdam.

1. Heeft het College kennis genomen van het artikel in Het Parool op zaterdag 16 februari 2003, getiteld ‘Inburgering stokt door bureaucratie’?

2. Klopt de conclusie van de heer Nagtegaal in dit artikel dat er een stammenstrijd heerst tussen gemeentelijke diensten die de inburgering door nieuwkomers in de weg staat?

3. Hoe verklaart het College de huidige knelpunten bij de doorstroming van nieuwkomers naar een traject van scholing of werk na de verplichte inburgeringcursus in Amsterdam?

4. Hoe ziet het College deze knelpunten in de ontwikkelingen van de nieuwe dienst Werk en Inkomen?

5. Welke stappen is het College van plan te nemen om deze knelpunten op te lossen?

6. Is het College het met de Sociale Dienst eens dat de samenwerking tussen verschillende partijen na de inburgering niet goed verloopt? Zo ja, wat kan het College er aan doen om die samenwerking in de toekomst te bevorderen?

7. Is het College op de hoogte van het overleg tussen partners volgende week. Wat is de inzet van het College in dit overleg?

De leden van de gemeenteraad,

Manon van der Garde

Rachid Jamari

Amma Asante