Referendum Hoofdgroenstructuur

3 juni 2024

Referendum Hoofdgroenstructuur

Het klimaat verandert. Daarom werken wij als Partij van de Arbeid aan een groene toekomst op een rode manier.

Deze inzet voor een groene stad gaat altijd gepaard met onze sociale koers. Denk aan onze inzet voor een betaalbare energierekening voor alle Amsterdammers, maar ook een leefbare woonkamertemperatuur en natuurlijk het verkleinen van onze ecologische voetafdruk. Het sociale en ecologische aspect gaat altijd hand in hand, dat is klimaatrechtvaardigheid. 

De Hoofdgroenstructuur zoals deze nu voorligt hoort wat ons betreft bij deze inzet en ambitie. Hij helpt ons om het groen te beschermen en versterken terwijl we ook op een natuurinclusieve manier verder blijven bouwen aan voldoende betaalbare woningen, sport en – cultuurvoorzieningen en andere (maatschappelijke) voorzieningen die de stad zo hard nodig heeft. 

Hieronder beantwoorden we een aantal veelgestelde vragen over de Hoofdgroenstructuur en het referendum. 

Waarom is de Hoofdgroenstructuur belangrijk?

Een groene en duurzame stad is leefbaar en aantrekkelijk. Ruim 20 jaar geleden is de Hoofdgroenstructuur geïnitieerd om belangrijke groene gebieden in Amsterdam te beschermen. Dit beleidsdocument en een onafhankelijke toetsingscommissie, de Technische Advies Commissie Hoofdgroenstructuur (TAC), werden toen opgericht.

Door de groei en veranderingen in de stad heeft het college de Hoofdgroenstructuur recentelijk uitgebreid en versterkt. Op 6 juni is er een referendum waarin inwoners van Amsterdam kunnen stemmen over de nieuwe Hoofdgroenstructuur. 

Wat houdt de Hoofdgroenstructuur precies in?

Parken, begraafplaatsen, volkstuinparken, sportparken en water dragen bij aan een klimaatbestendige, biodiverse en leefbare stad. We willen deze gebieden behouden, beschermen en soms zelfs uitbreiden.

Wat wil de gemeente bereiken met de vernieuwde Hoofdgroenstructuur?

Groen in de stad verbetert de leefomgeving voor mens, plant en dier. Het biedt plekken voor ontspanning en ontmoeting en ondersteunt biodiversiteit. Door klimaatverandering is meer groen nodig voor verkoeling en wateropvang. De Hoofdgroenstructuur helpt om het stadsklimaat aangenaam, gezond en veilig te houden.

Wat zijn de verschillen tussen de huidige en de nieuwe Hoofdgroenstructuur?

De nieuwe Hoofdgroenstructuur omvat verschillende groentypes met specifieke bescherming en waarden. Nieuwe groengebieden en ecologische verbindingen zijn toegevoegd en bestaande gebieden hebben labels gekregen zoals “stadsnatuur”. De TAC wordt eerder in het planningsproces om advies gevraagd.

Wat is de mening van de TAC nu over de nieuwe Hoofdgroenstructuur?

De TAC, een onafhankelijke commissie met deskundigen, heeft aangegeven dat het nieuwe beleid een voortzetting is van het oude, met enkele aanpassingen en grenscorrecties. Het nieuwe beleid resulteert in een strengere toetsing en betere bescherming van het groen. 

Hoe beïnvloedt de nieuwe Hoofdgroenstructuur de bouwactiviteiten?

In de Hoofdgroenstructuur is vastgelegd waar niet gebouwd mag worden. Bij uitzondering kan de TAC advies geven over bouwvergunningen. De gemeenteraad heeft het laatste woord en houdt rekening met de adviezen van de TAC. Kunstgrasvelden zijn opgenomen om te voorkomen dat hier gebouwd wordt, maar tellen niet mee voor de groennorm.

Wat gebeurt er met je stem tijdens het referendum?

Bij het referendum kun je voor of tegen de nieuwe Hoofdgroenstructuur stemmen. Een voor-stem betekent dat je het eens bent met het voorgestelde beleid; een tegen-stem betekent dat je het hier niet mee eens bent. Het referendum is raadgevend en de gemeenteraad neemt het uiteindelijke besluit. Bij een afwijzing blijft de oude Hoofdgroenstructuur voorlopig van kracht.

Wanneer mag je stemmen in het referendum?

Dat mag iedere inwoner van Amsterdam van 18 jaar en ouder, ongeacht de nationaliteit, mits zij voldoen aan de verblijfseisen. Voor meer informatie kun je terecht op de website van de Gemeente Amsterdam.