Raadslid Mohamed Belkasmi maakt zich hard voor de positie van mbo-studenten

7 april 2023

Ons raadslid Mohamed Belkasmi houdt zich in de gemeenteraad namens de PvdA fractie onder meer bezig met MBO en jongerenwerk. Hij heeft zich met een aantal aangenomen moties in de gemeenteraad hard gemaakt voor de positie van mbo-studenten in de stad. Lees hier meer over zijn plannen.

‘Stoppen met de termen hoger en laagopgeleid’

Ons raadslid Mohamed Belkasmi beschouwt zijn vader als wijzer dan hijzelf. Toch wordt hij bestempeld als ‘hoogopgeleid’ omdat hij een masterdiploma heeft terwijl zijn vader van beroep schoonmaker is en daarmee bestempeld wordt als ‘laagopgeleid.’ ’Dat is raar en onrechtvaardig’ zegt Mohamed. ‘Want als we kijken naar onze samenleving hebben we cruciale beroepen zoals verplegers, leraren, buschauffeurs en schoonmakers hard nodig om onze samenleving draaiende te houden. Ze zijn niet ‘lager’, ze zijn cruciaal.’’ In Amsterdam gaan we daarom op mede op initiatief van de PvdA Amsterdam stoppen met de termen laag en hoogopgeleid.

Motie: Stoppen met de term hoog en laagopgeleid

‘Geen studievertraging meer door het niet vinden van een stage’

Er is sprake van stagediscriminatie en een stagetekort. Hierdoor kunnen studenten studievertraging oplopen ondanks meerdere pogingen om een stage te vinden. Zeker voor mbo-studenten is dit een extra uitdaging omdat ze regelmatig nog minderjarig zijn en daarmee minder ervaring hebben op de arbeidsmarkt. De PvdA vindt dat oneerlijk. Daarom heeft Mohamed een motie ingediend om samen met de mbo-instellingen te verkennen of alternatieve activiteiten gerealiseerd kunnen worden als een student zonder zijn toedoen geen stage kan vinden.

Motie: Geen studievertraging meer door het niet vinden van een stage

‘Meer MBO-stageplekken’

Het proces om een erkend leerbedrijf te worden en stages aan te bieden aan studenten wordt regelmatig als complex ervaren. Dat kan minder stageplekken tot gevolg hebben, terwijl stages hard nodig zijn om te voorkomen dat studenten studievertraging oplopen. Daarom wordt mede op initiatief van Mohamed ingezet om deze drempel zoveel mogelijk weg te nemen.

Motie: Meer mbo-stageplekken