18 december 2002

PvdA stelt vragen over de bouwfraude

Vragen over de bouwfraude

De Amsterdamse raadsleden Thijs Reuten en Bouwe Olij schreven naar aanleiding van het verschijnen van het eindrapport van de parlementaire-enquêtecommissie bouwfraude ‘De bouw uit de schaduw’ een aantal schriftelijke vragen. Hieronder hun vragen:

Heeft het college kennisgenomen van het eindrapport van de parlementaire-enquêtecommissie bouwfraude ‘De bouw uit de schaduw’ en van alle conclusies met betrekking tot de aanbesteding van het Noord/Zuid-lijn metrostation Vijzelgracht?

Deelt het college de opvatting van wethouder Dales dat de stellingname van de enquêtecommissie t.a.v. de NZ-lijn ‘kolderiek’ is?

Zo nee, welke oordeel heeft de rest van het college dan over de conclusies van de commissie?

Heeft het college kennisgenomen van het voornemen van onder meer de gemeente Arnhem en het Waterschap Groot Salland te onderzoeken of er mogelijkheden zijn geld terug te vorderen van bouwbedrijven?

Overweegt het college ook om zo snel mogelijk stappen te ondernemen richting bouwbedrijven waarvan uit de bouwenquête en uit de ‘Bos-boekhouding’ gebleken is dat zij de gemeente Amsterdam meer in rekening hebben gebracht dat geoorloofd was?

Is het college van mening dat niet gewacht moet worden op een eventuele actie door de Officier van Justitie, maar dat door de gemeente zelf op basis van de beschikbare civiele juridische mogelijkheden actie ondernomen moet worden tegen daarvoor in aanmerking komende bouwbedrijven?

Realiseert het college zich dat voor civiele procedures haast geboden is in verband met dreigende verjaringstermijnen?

Is het college bereid de Raad zo spoedig mogelijk te informeren over de na het verschijnen van het rapport ‘De bouw uit de schaduw’ reeds ondernomen stappen, eventueel gestarte procedures – waaronder mogelijk WOB-procedures om de ‘Bos-boekhouding’ openbaar te krijgen – en de verdere acties die zullen worden ingezet naar aanleiding van de conclusies van de enquêtecommissie met betrekking tot Amsterdam?

Voor meer informatie :

Thijs Reuten: 06-22925455

Bouwe Olij: 06-52406206