17 december 2002

PvdA: ruimte voor 10.000 woningen

Volkstuinen en sportparken gespaard dankzij zoektocht van Amsterdamse Partij van de Arbeid naar ruimte voor 10.000 woningen

De PvdA is er in geslaagd voor zo’n 10.000 nieuw te bouwen woningen ruimte te vinden die nog niet was opgenomen in de meest recente plannen. Hierdoor komt er op termijn voor zo’n 20.000 Amsterdammers nieuwe woonruimte beschikbaar.

Nieuwe woningbouwlocaties zijn nodig om een andere wens van de PvdA mogelijk te maken. De PvdA wil dat er in de stad naast ruimte voor wonen en werken dicht bij huis ook ruimte blijft om te ontspannen. Daarvoor is het bijvoorbeeld nodig dat er voldoende sportvelden in de stad blijven en dat een aantal volkstuincomplexen aan de rand van de stad gespaard wordt.

In het ontwerp-structuurplan heeft het college van B&W voorgesteld een deel van deze sportcomplexen en volkstuinparken over tien jaar te gaan bebouwen.

Gezien de grote behoefte aan woningen heeft de PvdA zichzelf de taak gesteld met alternatieve woningbouwlocaties te komen om vervolgens volkstuincomplexen als Amstelglorie en Ons Buiten en sportparken zoals Drieburg te kunnen behouden.

In september jl. heeft de PvdA voorgesteld in het gebied Overamstel veel meer woningen te bouwen dan de 2500 die het college noemde. Uit een op verzoek van de PvdA door de Dienst Ruimtelijke Ordening (dRO) uitgevoerde quickscan blijkt nu dat het inderdaad mogelijk is om tussen de 8000 en 10.000 woningen te bouwen in dit gebied. De PvdA lanceerde bij de eerste bespreking van het ontwerp-structuurplan het idee om de centrale markt (Foodcenter) aan de Jan van Galenstraat te verplaatsen naar een goed per auto bereikbaar terrein aan de rand van de stad. Op het terrein dat vrijkomt kunnen naar schatting 3000 woningen worden gebouwd. Ook pleitte de PvdA eind oktober voor het eerder en waar mogelijk intensiever bebouwen van locaties als de Buiksloterham, zodat ruimte gespaard wordt. Tenslotte wil de PvdA dat Amsterdam in overleg met het ministerie van Defensie onderzoekt of het Marine Etablissement aan de Kattenburgerstraat omgevormd kan worden tot woningbouwlocatie. Als de Marine vertrekt naar een locatie in bijvoorbeeld Westpoort ontstaat ruimte op een binnenstadslocatie voor naar schatting 1000 woningen.

17 december 2002

______________________________________________

Voor meer info:

Bouwe Olij: 06 52 406 206 en 020 679 3455

Thijs Reuten: 06 22 925 455