24 september 2002

PvdA: 57,6 miljoen voor Stedelijk Museum is bovengrens

PvdA: 57,6 miljoen voor Stedelijk Museum is bovengrens

De PvdA fractie is een groot voorstander van een cruciale voorziening op het gebied van de moderne kunst. De raad heeft bij de begrotingsbehandeling voor 2002 reeds een groot bedrag van 57,6 miljoen voor het Stedelijk Museum gereserveerd. Het is voor de PvdA duidelijk dat er voor dit doel naast dit bedrag niet méér gemeenschapsgeld beschikbaar komt in tijden van economische teruggang en grote tekorten op het gebied van zorg en onderwijs. Wij wachten af wat de verschillende scenario’s zijn die het college ons zal leveren betreffende het Stedelijk Museum en wat daarbij de financiële onderbouwing is. Het is voor ons vanzelfsprekend dat we dit bedrag van 57,6 miljoen alleen willen gebruiken voor de daadwerkelijke uitvoering van één van deze scenario’s


Voor meer informatie: Charlotte Riem Vis, tel: 06-28448360