19 december 2002

Motie Combino aangenomen!

PvdA motie over Combino aangenomenIn de raadsvergadering van 18 december is de Combino notitie van de PvdA behandeld. Op 11 december was er al in de commissie Bedrijven over gesproken. Het GVB en de wethouder hebben een aantal kleinere punten in een reactie goed beantwoord. De PvdA heeft in de commissie nogmaals benadrukt dat we niet van de Combino af willen. De nieuwe trams zijn hard nodig en daar staan we ook nog steeds achter. Maar we moeten wel kitisch kijken, zeker nu een groot deel nog geleverd moet worden, of er nog verbeteringen mogelijk zijn. Het gaat ons om de kwaliteit, de veiligheid en de exploitatie van de tram op lange termijn.Hoofdpunt van de PvdA-notitie zijn de gevolgen van de andere plek van de conducteurscabine op de nieuwe tram. Deze nadelen zijn niet weersproken en worden zelfs door het GVB bevestigd. Het gaat om: – langer stilstaan bij de halte door anders instappen (rijvorming)- minder geld door kaartverkoop vanwege toename mogelijkheden zwartrijden en ‘glippen’- minder overzicht voor de conducteurHet langer stilstaan en minder kaartverkoop leiden uiteindelijk tot probelemen met de uitvoering van de dienstregeling en met de exploitatie (kosten) van het tramvervoer. Door minder goed overzicht van de conducteur vermindert de sociale veiligheid en kan het werk door de conducteur minder goed gedaan worden. De PvdA heeft in de motie gevraagd nog eens goed te kijken naar de indeling en inrichting van de tram, met name voor wat betreft het hokje, en in ieder geval oplossingen te bedenken die de genoemde nadelen zoveel mogelijk teniet doen. De motie werd aangenomen met alleen de stemmen van D66 tegen. Link: motie Link: notitie