Monument voor gastarbeiders in Amsterdam!

30 mei 2024

Monument gastarbeiders in Amsterdam

Op 29 mei stemde de gehele gemeenteraad in met het initiatiefvoorstel van ons raadslid Anissa Bouhassani, samen met DENK-raadslid Süleyman Koyuncu en GroenLinks-raadslid Yasmine Bentoumya, om een monument voor gastarbeiders in Amsterdam te realiseren. Zo krijgt deze groep eindelijk de erkenning die zij verdienen, voor het fysiek (weder)opbouwen van de stad na de Tweede Wereldoorlog en het onmisbaar deel uitmaken van het sociale weefsel van onze hoofdstad. Hieronder is de bijdrage van Anissa terug te lezen.

Voorzitter, ik ben blij om hier vandaag te staan.

Vandaag bespreken we ons initiatiefvoorstel dat gaat over het erkennen en waarderen van de rol die gastarbeiders hebben gespeeld in onze gedeelde geschiedenis. En de belangrijke rol die zij hebben gehad in het creëren van de huidige samenleving, zowel sociaal als fysiek, in ons Amsterdam zoals wij haar nu kennen.

Ik wil allereerst mijn dank uitspreken aan mijn collega’s van DENK en GroenLinks, voor de goede samenwerking en voor hun passie en inzet om dit voorstel tot realisatie te brengen. En ook veel dank aan de wethouder voor haar ondersteuning en dat ze het voorstel omarmt.

Voorzitter,

Dit voorstel is ontstaan vanuit een behoefte van de verschillende migrantengemeenschappen in de stad die, vaak letterlijk, hun steentje bij hebben gedragen en onderdeel zijn van onze stad. Amsterdam kent maar liefst 180 verschillende nationaliteiten. Allemaal verschillende mensen met hun eigen geschiedenis , verhaal en kracht, en dat is ook het sterke fundament van de diversiteit waar Amsterdam als migrantenstad op is gebouwd en die we zo dierbaar koesteren en waar we met z’n alle ongelooflijk trots op mogen zijn.

In onze mooie stad is al veel aandacht voor haar geschiedenis, voor de verschillende verhalen, maar ook blijft een deel onderbelicht. Dat zijn de verhalen, ervaringen en de belangrijke bijdrage aan de stad van de eerste generatie gastarbeiders. Ik ben dan ook blij dat de wethouder naast het monument, de 750-jarige viering van Amsterdam aangrijpt als moment om de talloze verhalen uit deze geschiedenis beter te belichten, zodat we in het Amsterdam van nu, van jong tot oud, het gesprek met elkaar kunnen aangaan en van elkaar kunnen leren.

Voorzitter,

Deze eerste generatie gastarbeiders, die zo hard heeft meegebouwd aan onze fysieke stad en onmisbaar is geworden in haar sociale weefsel, waren pioniers die hierheen zijn gekomen vanuit zoveel verschillende plekken. Het is dan ook essentieel dat hun levenslessen worden doorgegeven aan toekomstige generaties, omdat deze ook deel zijn van hún identiteit en van de identiteit van onze stad.

Voorzitter,

De eerste gastarbeiders kwamen hier na Tweede Wereldoorlog, en hebben een belangrijke rol gespeeld in de wederopbouw van een stad in puin naar het Amsterdam van na de oorlog dat wij nu kennen. Ze hebben met hun vastberadenheid, moed en doorzettingsvermogen een grote invloed gehad op de economische, sociale en culturele ontwikkeling van onze stad. En wat mijn partij betreft wordt het de hoogste tijd dat we erkennen dat veel van onze buurten bestaan dankzij hen.

Het zal voor u allen, hoop ik, geen verassing zijn dat ook ik, een Amsterdammer ben met een migratieachtergrond.
Dat is iets waar ik heel trots op ben, en wat onderdeel is van mijn identiteit. Mijn opa heeft de reis vanuit Marokko afgelegd als een van de eerste gastarbeiders in Nederland na de oorlog. En het belangrijkste wat mij altijd is bij gebleven van mijn opa, is zijn optimisme en zijn positiviteit. Hij heeft familie en vrienden achtergelaten in zijn dorp. Zijn thuis, hetgeen wat gewend en vertrouwd is, en alles wat je dierbaar is loslaten om elders op uitnodiging een toekomst op te bouwen, waar je de taal niet spreekt als analfabeet en geen mensen kent.

Voorzitter,

Dat is nogal is een uitdaging als je het mij vraagt. Maar elke dag keihard werken, vroeg opstaan, zwaar werk in de fabrieken verrichten, om een toekomst op te bouwen voor je familie, voor de toekomstige generaties, waar ik ook onderdeel van ben. En een essentiële bijdrage te leveren in dit land en aan onze stad. En daar ben ik, en vele mede-Amsterdammers met mij, dankbaar voor.

Waarbij voorzitter, en ik wil het toch benoemen, het extra pijnlijk is dat vandaag de dag in Den Haag een partij de grootste is die er alles aan doet om zowel hem als mij niet welkom te laten voelen in het land dat hij hielp opbouwen.

Voorzitter en dat is waarom ik aan het begin zei dat ik blij was om hier vandaag te staan, Ik ben blij dat we deze erkenning als Gemeente Amsterdam gaan uitdragen, dat we als stad kiezen voor erkenning, acceptatie en tolerantie en dat we tegen al die gastarbeiders zeggen: “waar je ook vandaan komt, in Amsterdam erkennen en waarderen we je bijdrage aan de stad.
Je bent volwaardig onderdeel en we zijn trots op de diversiteit waar ons stad op is gebouwd. Hier in Amsterdam zijn, en blijven, we inclusief.”