9 februari 2023

Lian Heinhuis strijdt voor het behoud van de bruine kroeg

Lian Heinhuis strijdt voor het behoud van de bruine kroeg: ‘de identiteit van de stad moet niet worden bepaald door wie het meeste geld heeft’

Het is een eeuwenoud fenomeen in Amsterdam: de bruine kroeg. Een tapijtje op tafel, krulletters op het raam, jong en oud aan de bar met een biertje en wat blokjes kaas. Anno 2023 zijn veel van deze traditionele, historische plekken gelukkig nog steeds onderdeel van onze stad. Toch staat het voortbestaan van de bruine kroeg onder druk. Steeds meer typisch Amsterdamse kroegen verdwijnen en maken plaats voor sapjesbars en hippe restaurants met prijzen die voor veel Amsterdammers niet te betalen zijn. Fractievoorzitter Lian Heinhuis dient daarom een initiatiefvoorstel in om de bruine kroeg te beschermen.

Heinhuis: ‘De bruine kroeg hoort wat mij betreft bij de ziel van de stad. Het is een plek voor jong en oud, arm en rijk. Een plek met een belangrijke buurtfunctie, waar mensen elkaar kennen, naar elkaar omkijken en waar de prijzen ver onder die van veel andere plekken in de stad liggen. Tegenwoordig verdwijnen er steeds meer iconische plekken, denk aan café Rooie Nelis in de Jordaan of café Verhoeff op de Zeedijk.’

De veelal onafhankelijke horecaondernemingen, vaak al generaties lang in de familie, komen steeds vaker in handen van ketens of private equity. Door deze veranderingen verdwijnen ankerpunten in de buurt, waardoor bewoners een verlies aan thuisgevoel ervaren. Heinhuis: ‘Zoals een Amsterdamse kroegeigenaar het mooi omschreef: ‘de verpoening van de stad wordt steeds meer zichtbaar’. Dat is iets wat ik zelf ook zie en waar ik me tegen verzet. De identiteit van de stad moet niet worden bepaald door wie het meeste geld heeft.’

Daarom doet de PvdA een aantal concrete voorstellen voor het beschermen van de bruine kroeg. Het eerste gaat om het in kaart brengen van welke bijzondere kroegen er nu nog zijn. Door zo’n inventarisatie kan goed in de gaten worden gehouden hoe het verloop is. Het volgende betreft het beschermen van deze kroegen door een gemeentelijke monumentale status toe te kennen. Dat zorgt ervoor dat een deel van het interieur niet zomaar mag worden veranderd. Daarnaast stelt Heinhuis voor dat de gemeente een verbindende rol speelt in het geval dat een bruine kroeg te koop staat. Zo kunnen verkopers en potentiële kopers die het café in volle glorie willen behouden aan elkaar worden gekoppeld. Heinhuis: ‘Het is de combinatie van verschillende voorstellen die er volgens de fractie aan bij zullen dragen dat de bruine kroegen, die zowel cultuurhistorisch, sociaal als economisch belangrijk zijn voor onze stad, niet uit het straatbeeld zullen verdwijnen. Zodat we niet alleen bestrijden wat we niet willen, maar juist ook beschermen wat we wél willen in Amsterdam.’

Lees het hele voorstel hier.

Foto: Richard Mouw, Telegraaf