Igor Runderkamp wil jongeren behoeden voor gehoorschade

14 april 2023

De hele dag een pieptoon, boorgeluid of gesuis in je oren. Gesprekken om je heen niet goed meer kunnen volgen. Gehoorschade is in Nederland een wijdverbreid probleem. Meer dan 2,5 miljoen Nederlanders, waaronder veel jongeren, lijden aan een vorm van tinnitus. Volgens de GGD komen er jaarlijks duizenden jongeren met ernstige gehoorschade bij. PvdA-raadslid Igor Runderkamp: “Juist in onze hoofdstad, geroemd om zijn bruisende nachtleven en evenementen, is dit reden tot zorg.” Vanuit de Amsterdamse gemeenteraad trekken de fracties van de PvdA, VVD en CDA daarom samen op om jongeren te behoeden voor gehoorschade.

Initiatiefvoorstel

Opgelopen gehoorschade is onherstelbaar. Het zorgt niet alleen voor lichamelijke klachten zoals chronische slapeloosheid, maar het belemmert je ook in je maatschappelijke participatie. Ons raadslid Igor Runderkamp (portefeuille zorg en onderwijs) heeft samen met Yolanda Hoogtanders van de VVD en Diederik Boomsma van het CDA een initiatiefvoorstel ingediend dat voortborduurt op het landelijke Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek. Runderkamp: “Het landelijke convenant is een eerste stap om gehoorschade te voorkomen, maar dit is niet genoeg. Wij zien de behoefte aan een lokale Amsterdamse aanpak, die recht doet aan de omvang en de Amsterdamse context. Er is geen stad in Nederland waar zoveel feesten worden georganiseerd, met zo een hoge concentratie aan horeca en nachtclubs. Een belangrijke aanjager van tinnitus is blootstelling aan te hard geluid op deze plekken. Daarmee is er ook geen stad in Nederland waar jongeren zoveel risico lopen op gehoorschade als in Amsterdam.”

Daarom doet de PvdA, samen met de VVD en het CDA, een aantal concrete voorstellen om deze problematiek in Amsterdam concreet aan te pakken. De partijen verzoeken het college het bestaande landelijke convenant te vertalen naar een lokale variant.  Daarbij is het van belang dat de gemeente Amsterdam, samen met de GGD, vanuit haar verantwoordelijkheid voor publieke gezondheid de uitvoering van dit convenant en de bijbehorende overleggen faciliteert.De partijen zien daarnaast graag dat de gemeente het laagdrempelig aanbieden van gehoorbeschermingsmiddelen door horecaondernemers verder stimuleert. Hierdoor kunnen bezoekers van het Amsterdamse nachtleven een individuele keuze maken om er gebruik van te maken en moet de uitgaansscene hun verantwoordelijkheid nemen om feestgangers te beschermen.

De partijen wijzen erop dat de horeca op dit moment ontbreekt in de groep convenantpartners. Juist vanwege het ongekende aanbod van feestkroegen, cafés, nachtclubs en evenementen in Amsterdam wordt voorgesteld de Koninklijke Horeca Nederland Amsterdam, die bijna 1.700 horecabedrijven vertegenwoordigt, als lokale convenantpartner te betrekken.

Er is ook een belangrijke rol weggelegd voor de GGD. De partijen stellen voor via de GGD gehoortesten aan te bieden. Er is nog een groot gebrek aan kennis over gehoorschade. Door de gehoortesten aan te bieden, krijgt men beter inzicht in de omvang van het probleem en ontstaat er bewustwording bij jongeren over deze problematiek.

Tot slot stellen de partijen voor een aantal pilots te starten, waarbij geëxperimenteerd kan worden met lagere geluidsnormen die gehoorschade voorkomen. Daarbij willen de partijen optrekken met de evenementenbranche en ervoor zorg dragen dat het verlagen van de decibellen niet ten koste gaat van de kwaliteit van het uitgaansleven. Runderkamp: “Uiteindelijk wil ik dat jongeren kunnen blijven genieten van het gevarieerde nachtleven dat Amsterdam biedt, zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken over blijvende gehoorschade.”

Meer informatie of vragen? Neem contact op met Karim Abbara via [email protected]