Iedereen kan Amsterdammer worden, ook expats

27 maart 2024

Download hier het hele initiatiefvoorstel

Download het persbericht hier.

PvdA Amsterdam pleit voor een cursus ‘burgerschap’ voor expats, aangeboden door de bedrijven die hen hierheen halen: ‘‘Uiteraard is iedereen welkom, maar bedrijven moeten zich realiseren dat zij een maatschappelijke rol spelen in de samenleving.’’

Fractievoorzitter Lian Heinhuis wil dat Amsterdamse bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen om expats die bij hen in dienst komen, te begeleiden bij het inburgeren in Amsterdam. Zij mengt zich dan ook graag in de huidige discussie over vestigingsbeleid. Wat haar betreft is dat beleid wederkerig: je mag verdienen aan de stad, maar je moet ook je steentje bijdragen.

Heinhuis: ‘Nederland is een internationaal handelsland waar bedrijven welkom zijn, maar wat mij betreft is vestigingsbeleid in Amsterdam wederkerig. Bedrijven die ervoor kiezen bij te dragen aan Amsterdam en haar toekomst, zijn meer dan welkom. Ik vind het dan ook niet meer dan logisch dat bedrijven zich verantwoordelijk voelen om expats zoveel mogelijk te faciliteren om onderdeel te worden van de Amsterdamse samenleving. Daarom doen wij nu dit voorstel voor een lokaal ontwikkelde cursus ‘burgerschap’, die door Amsterdamse bedrijven wordt aangeboden en betaald.  Het gaat niet om een officiële inburgeringscursus. Daar is landelijk beleid voor nodig. Maar wel om de ‘integratie van expats in de stad.’ De cursus, met onder andere taallessen, kennismakingen met buurtinitiatieven en het verenigingsleven van de stad en ontmoetingen met Amsterdammers die al langer in de stad wonen, moet zorgen dat de kloof tussen expats en Amsterdammers minder groot wordt.’

Nederland, maar zeker ook Amsterdam internationaliseert in rap tempo. Het aantal inwoners in de stad groeide in 77 jaar niet zo snel als in 2023, met als belangrijkste oorzaak migratie. De verwachte groei is volgens de prognose vooral terug te voeren op de aanwas van het aantal expats en internationale studenten. De fractie van de Partij van de Arbeid is blij dat zoveel mensen vanuit alle delen van de wereld de schoonheid en aantrekkingskracht van Amsterdam herkennen. “Maar waarom moet de ene migrant wel inburgeren en de ander niet?” vraagt Heinhuis zich af. “Ik vind taal belangrijk, want ontmoeting en verbinding begint met een gesprek. Daarnaast wil ik voorkomen dat de stad gaat bestaan uit twee parallelle werelden waarin je je als expat kan isoleren in een bubbel die zou kunnen bestaan in elke stad ter wereld en met Amsterdam niets te maken heeft.”

Heinhuis ziet juist de waarde van Amsterdam als migrantenstad: ‘Als iets een Amsterdammer kenmerkt, is het wel dat iedereen Amsterdammer kan worden. Dus óók een expat, zoals Geert Mak recent betoogde in het Parool. Maar daar moet je  dan inderdaad wel voor kiezen, dat gaat niet vanzelf. Het mooie van onze stad, die gebouwd is op mensen vanuit alle windstreken die hier hun thuis hebben gevonden, is namelijk dat iedereen er bij mág horen. Amsterdammer word je door mee te doen en de Amsterdamse mentaliteit te omarmen. Amsterdammers zijn mensen die naar elkaar omkijken, die op elkaar letten, die trots zijn op waar ze wonen, maar genoeg op elkaar en de stad hebben aan te merken. Ga je mee in die mentaliteit, dan hoor je erbij. Dan word je ónze expat’’.

Veel migranten die als nieuwkomers naar ons land komen, zijn verplicht om aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Deze verplichtingen gelden over het algemeen niet voor expats, omdat hun aanwezigheid als tijdelijk wordt beschouwd. Echter blijkt uit cijfers dat deze groep steeds langer blijft wonen en werken in onze stad. Heinhuis: “Daarom pleiten wij ervoor dat bedrijven die expats in dienst hebben hun verantwoordelijkheid nemen om bewustwording te creëren over hoe je onderdeel wordt van de Amsterdamse samenleving. Daarbij zeggen we: neem juist je eigen cultuur mee en laat die zien. Dat hoort bij uitstek bij onze stad. Maar bedrijven moeten zich wel verantwoordelijk gaan voelen om ervoor te zorgen dat de expats mee gaan doen in de buurt, op sportverenigingen of met vrijwilligerswerk. Amsterdam is een sociale stad met het karakter van een groot dorp. Dat karakter moeten we beschermen en ervoor zorgen dat Amsterdam niet inwisselbaar wordt met elke andere stad in de wereld.”

Perscontact via [email protected] of +31651981989