20 januari 2003

Glasvezel in Amsterdam

De PvdA fractie van Amsterdam ondersteunt het advies van de commissie Andriessen, inzake “Zeeburg Plus”, van harte .

Onlangs is het advies van de Commissie Andriessen voor de aanleg van glas-naar-de-meterkast gepubliceerd.

Enkele opmerkelijke punten uit de samenvatting komen naar voren.

  • Met een beperkte investering van circa 4,2 miljoen Euro kan de gemeente Amsterdam een groot effect bereiken.
  • Het rapport geeft aan om nu al te beginnen met het aansluiten van woningen aan het bestaande glasnet in “Zeeburg Plus”. Dat is niet alleen het stadsdeel Zeeburg, maar ook de hele strook van Oost ten noorden van het spoor.
  • De commissie wil uitdrukkelijk niet over een proefproject “Zeeburg Plus’ spreken. Het devies is zo snel mogelijk deze zeer belangrijke infrastructuur aanleggen.

Per motie van de PvdA, welke raadsbreed ondersteund werd, is in december al 2,6 miljoen Euro gereserveerd en een aanvullende post van 0,5 miljoen voor de regiefunctie. Gezien het zeer positieve resultaat van het gedegen onderzoek, staat volgens de PvdA geen enkele reden nu in de weg om op zeer korte termijn tot uitvoering van de motie glas van het PvdA lid Marres over te gaan.

Ook hiermee worden dan weer enkele verkiezingsbeloftes door de PvdA Amsterdam ingelost

Uit het PvdA verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2002.

ICT en Overheid.

2. Het bereikbaar en beschikbaar maken van Breedband-Internet voor elke Amsterdammer. Eventueel het initiatief nemen om gezamenlijk met marktpartijen een nutsbedrijf op te richten dat iedereen een breedband-verbinding kan en wil leveren.

De PvdA heeft zich het afgelopen najaar sterk gemaakt om nu al in een vroeg stadium te starten met “glas naar de meterkast” in Zeeburg.

Tevens is per motie vastgelegd dat het college binnen drie maanden met een goed voorstel moet komen, hoe zij met meer marktpartijen dit project voor de hele stad gaan uitvoeren

Breedband voor Amsterdammers komt hiermee in een stroomversnelling .

Bestuur en Concern.

1. Burger Koning.

Zie de eerder gepubliceerde PvdA notitie “Burger Koning”.

Een hieraan verbonden PvdA motie dienstverlening is raadsbreed in december 2002 aanvaard.

Op 16 januari 2003 heeft de wethouder voor de directeuren van gemeentelijke diensten en stadsdeel bestuurders over dit onderwerp een mini conferentie over gehouden.

Op 6 februari organiseert de PvdA een workshop voor haar bestuurders over dit onderwerp.

Glas naar de meter.

De gemiddelde snelheid van een breedbandverbinding met glas zal al op zeer korte termijn leiden tot een snelheidsvergroting van 180 keer een huidige analoge modemverbinding. Binnen niet al te lange tijd zal met dezelfde infrastructuur een snelheid van 18000 keer een 53k modem mogelijk zijn. Snellere verbindingen houden ook een breder gebruik van de mogelijkheden in.

Naast de CD en Video speler thuis, zullen veel mensen in de zeer nabije toekomst direct muziek of films tegelijkertijd vanuit de hele wereld gedownload kunnen afspelen via hun computer.

We hebben 100 scholen in de stad, 2 universiteiten, vele ziekenhuizen, buurthuizen, gemeentelijke diensten, die zitten te springen om een breedband aansluiting met het “intranet” (het eigen netwerk) van de gemeente en met het internet, zodat de efficiëntie van de organisaties vergroot en daarmee de kosten verkleind kunnen worden.

We hebben het hier puur over een betere dienstverlening naar de burger, over een verbeterde zorg en een beter onderwijs door betere communicatie tussen dienstverleners en burgers onderling.

Een aansprekend voorbeeld in Amsterdam zijn de universiteiten, die graag met de gemeente samen een breedband systeem willen opzetten, zodat studenten en docenten veel beter vanuit hun huisadres bedient kunnen worden. Trek dat idee door naar ziekenhuizen, scholen en de zorgcentra.

Glas naar de meterkast zal een impuls geven aan een zich steeds verbeterende zorg voor de burgers. Betere ‘online’ contacten tussen ziekenhuizen en huisartsen. Het probleem dat huisartsen dicht bij de burger willen blijven en niet op een ziekenhuis aanwezig wil/kan zijn, kan door deze versnelde communicatie deels verholpen worden. Patiënten dossiers inclusief de zeer complexe Röntgenfoto’s kunnen ‘online’ beschikbaar komen.

Glas naar de meterkast zal het einde betekenen van de vele belwinkels. Burgers, met name de allochtone medeburgers zullen via de snelle internet verbinding die dan mogelijk is goedkoper hun contacten met familie over de hele wereld kunnen onderhouden.

Eerdere notitie over ICT en Amsterdam: Email in the City van het raadslid Sweet .