30 januari 2018

Gezamenlijke strijd tegen racisme

21 maart is de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. De dag is door de Verenigde Naties ingesteld naar aanleiding van het bloedbad in Sharpeville in Zuid-Afrika op 21 maart 1960, waarbij de politie het vuur opende op een groep mensen die demonstreerde tegen de apartheid.

Al vele jaren werken we als Amsterdamse politieke vereniging mee aan activiteiten van het 21 maart Comité, omdat we ons innig verbonden voelen met de strijd tegen racisme en discriminatie. Het is een samenwerking van vele tientallen organisaties: een diverse lijst, ieder met z’n eigen toon en stijl. Dit jaar zullen we als PvdA Amsterdam niet meedoen aan de jaarlijkse manifestatie, omdat we vinden dat het doel van de dag overschaduwd wordt.

De demonstratie van het 21 maart Comité richt zich dit jaar op de gemeenteraadsverkiezingen en krijgt in onze ogen te veel de sfeer van een actie specifiek gericht tegen politieke partijen als Forum voor Democratie. We zien de spanning oplopen, en daarom hebben we deze weloverwogen beslissing genomen.

Laat ons helder zijn. We zijn het volstrekt oneens met vrijwel alles waar het Forum voor Democratie voor staat. Termen als ‘dobberneger’, ‘homeopathische verdunning’ en het wegzetten van moslims en vluchtelingen vinden we afschuwelijk. Deze partij staat voor een samenleving waar groepen tegen elkaar worden opgezet, een samenleving van achterdocht en bangmakerij. Dat zullen we nooit accepteren en altijd bestrijden binnen het politieke debat.

Echter, wij strijden ook voor ieders democratisch recht om deel te nemen aan de verkiezingen. En mocht Forum voor Democratie in de gemeenteraad komen, dan zullen we nooit nalaten het debat met hen te voeren. Sterker nog, we hebben lijsttrekker Annabel Nanninga al meerdere malen gevraagd met ons te debatteren.

Het was een lastige afweging of we onze medewerking aan de manifestatie op 18 maart 2018 van het 21 maart Comité zouden opzeggen. Temeer omdat we al langer samenwerken met het comité en omdat we in december ons voornemen uitspraken mee te doen. De afgelopen dagen hebben we daarom goed overleg gehad met het 21 maart Comité. Ze stonden open voor onze zoektocht om de manifestatie weer te laten gaan over het werkelijke probleem. Maar we vonden niet de zekerheid die we zochten. In onze ogen blijft de suggestie te veel bestaan van een demonstratie tegen politieke partijen. Daarnaast vrezen we dat het protest te veel gedomineerd wordt door organisaties die methoden hanteren die wij haaks vinden staan op onze boodschap. Dat deelnemer AFA ons vanmiddag via Twitter toebeet ‘vluchtelingenjagers’ te zijn die lekker weg moeten blijven van de demonstratie, heeft ons gesterkt in ons besluit.

De PvdA Amsterdam blijft strijden voor een vreedzaam, inclusief en tolerant Amsterdam. In het hoofdstuk ‘Samen Thuis in Amsterdam’ van ons verkiezingsprogramma staan onze concrete plannen voor het gevecht tegen racisme, discriminatie en andere vormen van uitsluiting.

Een stad waar iedereen zich thuis voelt. Dat zullen we altijd samen doen met organisaties en partijen die dezelfde waarden delen.

 

Marjolein Moorman, lijsttrekker PvdA Amsterdam

Herman Wiersema, voorzitter PvdA Amsterdam