Gezamenlijke bijeenkomst PvdA en GroenLinks over Woningbouw en Volkshuisvesting

7 maart 2023

De werkgroep Stedelijke Ontwikkeling van de PvdA en de werkgroep Wonen van GroenLinks organiseren samen een bijeenkomst over de Woningbouw en de Volkshuisvesting in Amsterdam.

We nodigen je graag uit voor deze bijeenkomst.

Datum:  donderdag 30 maart

Locatie:  LAB111 op het WG-terrein, Arie Biemondstraat 111

Tijd: Aanvang 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.

Aanleiding voor de bijeenkomst zijn de recent verschenen nota’s van het college.

Namelijk het Woningbouwplan 2022-2028 van wethouder Reinier van Dantzig (D66) en

de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting van wethouder Zita Pels (GroenLinks).

Beide nota’s vind je hier:

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/12387503/1/2__Woningbouwplan_2022-2028

https://aanpakvolkshuisvesting.amsterdam.nl/

Korte toelichtingen vind je hier:

https://www.nul20.nl/amsterdam-gewoon-goed-bouwen-voortaan-goed-genoeg

https://www.nul20.nl/zita-pels-verkoop-amsterdamse-corporatiewoningen-moet-zoveel-mogelijk-stoppen

We hebben Eric Nagengast (directeur Vastgoed van Rochdale) en een bestuurslid van de Federatie van Huurderskoepels uitgenodigd om kort hun commentaar te geven op de nota’s.

De raadsleden Nienke van Renssen (GroenLinks) en Bastiaan Minderhoud (PvdA) zullen ook kort reageren.

Vervolgens is het woord aan de zaal. De bijeenkomst is openbaar dus neem gerust vrienden mee.