Fixbrigade: Aanbesteding Energiebespaarservice Amsterdam

6 februari 2024

Aanbesteding Energiebespaarservice Amsterdam

Op 6 oktober 2023 publiceerde de Gemeente Amsterdam de aanbesteding Energiebespaarserivce. Het doel? Energieverbruik bij huishoudens met een laag inkomen in een slecht geïsoleerde woning te verlagen. Dit is onderdeel van het zogenaamde isolatieoffensief, wat een belangrijk onderdeel is van het coalitieakkoord en iets waar de PvdA extra voor heeft gestreden. Fractievoorzitter Lian Heinhuis legt uit: “Het tegengaan van energiearmoede is wat de PvdA betreft een prioriteit, zowel op het gebied van volkshuisvesting als van verduurzaming. Die twee thema’s komen bij uitstek samen in dit onderwerp en kunnen niet los van elkaar worden gezien. Het isolatieoffensief is zo belangrijk, omdat we een wezenlijk verschil maken in de leefsituatie van mensen, maar ook in de financiële situatie. Daar moeten we voor blijven strijden.”

Hierbij staat de Fixbrigade al jaren in de frontlinie en verleent diensten aan Amsterdammers die dit het hardst nodig hebben. Zij zijn hierin een voorbeeld van hoe je energiearmoede kunt bestrijden. Het kwam dan ook als verrassing, dat niet de Fixbrigade deze opdracht werd gegund na inschrijven op de aanbesteding, maar een andere partij. Dit zou effectief het einde kunnen betekenen van de Fixbrigade.

Energiearmoede blijft belangrijk thema

Energiearmoede is helaas nog steeds een groot probleem in Amsterdam. Het komt het meest voor in Nieuw-West, Zuidoost en Noord. We spreken van energiearmoede als mensen meer dan tien procent van hun inkomen kwijt zijn aan energielasten. Het is niet verrassend dat huishoudens met lage inkomens het meest te maken hebben met energiearmoede. Dit is problematisch omdat juist deze mensen al genoeg andere zorgen hebben. Een lagere energierekening zou voor hen daarom erg welkom zijn en het is bovendien vaak te wijten aan achterstallig onderhoud, waar huurders niets aan kunnen doen. Energiearmoede tegengaan is daarom zowel een taak van de gemeente als van de corporaties.

Fixbrigade: de ziel van de stad

De PvdA Amsterdam draagt de Fixbrigade niet alleen een warm hart toe, maar ziet in de organisatie een uitgelezen voorbeeld van lokale initiatieven voor en door de buurt. De Fixbrigade leidt mensen op met een afstand tot de arbeidsmarkt, is geworteld in het DNA van de buurt en komt achter voordeuren die, vaak uit wantrouwen voor de overheid door toedoen van bijvoorbeeld de toeslagenaffaire, voor andere organisaties gesloten blijven. Omdat dit helemaal aansluit bij ons beeld van de ziel van onze stad, is de Fixbrigade zelfs opgenomen in het coalitieakkoord en zou er dus alles aan gedaan moeten worden om de organisatie te behouden. Het verliezen van deze aanbesteding, past niet in dat beeld.

Bekijk hier het AT5-item met fractievoorzitter Lian Heinhuis

Maatschappelijke waarde bij aanbestedingen

Het verhaal van de Fixbrigade is helaas herkenbaar in het landschap van aanbestedingen. Lokale initiatieven delven het onderspit, omdat ze geen expertise of geld hebben om professioneel in te schrijven op aanbestedingen: een vak apart. Dat betekent niet dat dit zo hoeft te zijn. Fractievoorzitter Lian Heinhuis: “het doel van aanbesteden, is dat je het speelveld eerlijk maakt voor organisaties die zich willen inschrijven. Zo blijf je weg van vriendjespolitiek of het scenario dat één partij voor altijd een markt blijft bedienen. Maar dat doel is nu compleet voorbij gestreefd, omdat juist het professioneel inschrijven op aanbestedingen, het speelveld oneerlijk maakt. We moeten op zoek naar oplossingen hiervoor, want op deze manier gaan we steeds vaker meemaken dat mooie, lokale initiatieven verdwijnen op het moment dat ze gaan groeien en de opdrachtwaarde dus stijgt.”

De toekomst van de Fixbrigade

Zelf zit de Fixbrigade ook niet bij de pakken neer en is een crowdfunding gestart. Lian: “Vanuit de gemeenteraad zijn wij ook nog op zoek naar oplossingen om de Fixbrigade niet te verliezen. Het project heeft te veel waarde om op deze manier uit te doven. Het minste wat we kunnen doen, is alle informatie boven water krijgen van hoe dit op deze manier heeft kunnen gaan. Zijn de juiste keuzes gemaakt op de juiste momenten om de Fixbrigade een zo eerlijke en goed mogelijke kans te geven hun werkzaamheden te kunnen blijven uitvoeren? Dat zijn vragen waar ik mee zit en die we volgende week in de commissie ook gaan bespreken. Daarnaast is natuurlijk de vraag in hoeverre de partij die nu de aanbesteding wel gewonnen heeft, ook daadwerkelijk de energie armoede in de staat zal aanpakken. Dat moet goed gemonitord en geëvalueerd worden.”