19 december 2002

De motie over de Combino

Nr. *.

Motie raadsleden Reuten c.s. inzake combinotram

Amsterdam, 18 december 2002.

Aan de Gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over de raadsvoordracht van 21 november 2002 Notitie inzake ‘combinotram’ (Gemeenteblad afd 1, nr 779) en de reactie van het GVB;

Overwegende,

dat er aanwijzingen zijn dat de nieuwe tram (nog) niet op alle punten voldoet;

dat de nieuwe trams nog lang in Amsterdam zullen rijden en dat optimaal gebruik en functionaliteit van groot belang is voor exploitatie, veiligheid en comfort voor reizigers en personeel;

Besluit:

Het college van Burgemeester en Wethouders te vragen om, gezien de hoofdpunten van de notitie inzake de ‘combinotram’ (Gemeenteblad afd 1 nr 779) te onderzoeken:

  • of het mogelijk is om – in combinatie met het oplossen van de reeds bekende technische problemen en de kleinere door het GVB zelf geïnventariseerde punten – verbeteringen van de indeling en inrichting (m.n. plaats hokje) door te voeren voor de geleverde en/of de nog te leveren Combino’s;

  • of de kosten van aanpassing (van zowel geleverde als nog te leveren trams) opwegen tegen de kosten van gederfde kaartinkomsten, exploitatieverliezen door slechte uitvoering dienstregeling, verminderde veiligheid etc. gedurende de levensduur van de trams;

  • wat er – als de indeling van de tram (m.n. positie hokje) niet meer gewijzigd kan worden – gedaan kan worden om de nadelige effecten van de huidige plaats zoveel mogelijk teniet te doen;

en de Raad hierover in verband met de doorlopende levering van de trams zo snel mogelijk te informeren.

De leden van de Gemeenteraad,

M.J.A. Reuten

F. de Wolf

R.E. Flos

V.M. Dalm

(Te behandelen op 18 december 2002)