Door Lian Heinhuis op 16 maart 2021

Amsterdam kiest voor een duurzame toekomst

Aan de vooravond van de Tweede Kamerverkiezingen werpen de Amsterdamse PvdA-ers een blik op het het verkiezingsprogramma. Wat betekent dat programma voor hun portefeuille? Wat gaan we in de stad terugzien als de PvdA haar plannen kan uitvoeren?

Binnen de Amsterdamse gemeenteraad houdt raadslid Lian Heinhuis zich bezig met duurzaamheid. Hoewel de aanpak van klimaatverandering vraagt om internationale samenwerking, kan er ook op nationaal en gemeentelijk niveau veel worden bereikt. Ze bekeek het nationale verkiezingsprogramma en licht toe wat Amsterdam kan gaan merken als de PvdA haar verkiezingsplannen uit kan voeren.  

De European Green Deal en de Klimaatwet worden leidend

“We moeten nu zoveel mogelijk inzetten op het beperken van onze uitstoot, zodat ook de gevolgen van klimaatverandering beperkt blijven. Zo kunnen we de klimaatdoelen op zowel Europees als globaal niveau halen. Dat betekent echter wel dat wij onze economie anders moeten inrichten en nieuwe manieren van het opwekken van energie moeten omarmen. Maar niet minder belangrijk: dat moet op een eerlijke manier. We moeten ervoor zorgen dat de grootste vervuilers gaan betalen en dat de mensen die nu het minst hebben, het meest vooruit gaan bij zo een transitie.”

“We moeten ervoor zorgen dat de grootste vervuilers gaan betalen en dat de mensen die nu het minst hebben, het meest vooruit gaan bij zo een transitie.”

Corporaties lopen voorop bij de verduurzaming van huizen 

“De komende jaren zullen ingrijpende maatregelen plaats vinden, waarvan we veel gaan zien in de stad. Onze gebouwen en huizen zijn verantwoordelijk voor een groot deel van stedelijke uitstoot en moeten dus aangepakt worden. Dat betekent heel sterk inzetten op isoleren, waardoor niet alleen de uitstoot omlaaggaat, maar ook de energierekening. Zo zorgen we voor meer woongenot en dragen we bij aan een duurzame stad. Daar hoort ook bij dat we kijken naar andere manieren om huizen te verwarmen. Dat gaat niet lukken zonder de woningcorporaties. Zij zijn een essentiële partner om onze klimaatdoelen te halen.“

Stimuleren van groene daken, groene gevels en bomen in de straat

“Bij stedelijke ontwikkeling moeten we steeds meer kijken naar hoeveel groen er in nieuwe wijken komt en in bestaande wijken zoveel mogelijk groen toevoegen. Dit zorgt voor meer leefbaarheid in de stad. En door te vergroenen kunnen we ons beter wapenen tegen extreem weer, dat we de laatste jaren door de klimaatverandering steeds vaker hebben meegemaakt. Meer groen in de stad, zorgt voor betere bestendigheid tegen hitte in de zomer. Ook hier is samenwerking met partners essentieel. Zonder het GVB en openbaar vervoer als alternatief voor de auto, gaat het verduurzamen van de stad niet lukken. We moeten daarom steeds kijken hoe we als overheid deze partijen kunnen ondersteunen.”

“Door te vergroenen kunnen we ons beter wapenen tegen extreem weer”

Verbod op wegwerpplastic, statiegeld op blikjes

Wie wel eens in Amsterdam rondloopt, zal direct herkennen hoe ontzettend belangrijk dit is voor de stad. In Amsterdam zwerft nu veel te veel afval rond. Dat is niet alleen slecht voor het milieu, maar ook voor de leefbaarheid van de stad. We moeten daarom fors minder gaan verbruiken en zorgen dat wat we gebruiken, opnieuw ingezet kan worden.”

Een eerlijk, fatsoenlijk en sociaal klimaatbeleid

“Ik geloof dat Amsterdam internationaal een koploper kan worden met haar klimaatbeleid. Zo hebben we als eerste stad ter wereld het model van de ‘Donuteconomie’ [https://amsterdam.pvda.nl/nieuws/lian-heinhuis-een-circulaire-stad-kan-niet-zonder-een-sociaal-fundament/] gebruikt. Dit model gaat niet uit van oneindige groei, maar respecteert een ecologische bovengrens én een sociale ondergrens. Door onze economie op die manier in te richten, kan Amsterdam een voorbeeld zijn voor andere steden in de wereld. 

Klimaatbeleid mag niet los gezien worden van sociale zekerheid, huisvesting en werkgelegenheid. De transitie naar een duurzame samenleving, kan wat de PvdA betreft alleen gebeuren als deze transitie eerlijk en sociaal is. Dat betekent dat de transitie banen moet opleveren. We moeten zorgen dat Amsterdammers die nu geen werk hebben, omgeschoold kunnen worden om mee te werken aan zaken als het installeren van warmtepompen of het plaatsen van zonnepanelen. Een eerlijke transitie kan alleen plaatsvinden als er voldoende oog is voor sociale zekerheid. Dat betekent bijvoorbeeld dat banen in de nieuwe economie niet alleen groen moeten zijn, maar ook van goede kwaliteit met goede contracten voor werknemers.”

“De transitie naar een duurzame samenleving, kan wat de PvdA betreft alleen gebeuren als deze transitie eerlijk en sociaal is.

Wil jij meer weten over alle PvdA-plannen voor een duurzame en eerlijke toekomst? Bekijk dan hier ons verkiezingsprogramma!

Lian Heinhuis

Lian Heinhuis

Wie ben je? Ik ben Lian Heinhuis, 35 jaar, ik werk als programmamanager bij een filantropisch fonds, ik woon sinds kort in Amsterdam-Oost en ben in september moeder geworden van een zoon. Sinds het najaar van 2020 ben ik raadslid namens de PvdA in de Amsterdamse gemeenteraad. Waarom houd jij van Amsterdam? Ik houd van

Meer over Lian Heinhuis