Entree-traject: sleutel tot de PvdA Amsterdam

entree

Het afgelopen jaar mochten we veel nieuwe leden verwelkomen – waaronder jij. Van velen van jullie kregen we vragen als: hoe zit de PvdA Amsterdam eigenlijk in elkaar? Wat doen jullie nou precies, en wat kan ik doen? Kan ik helpen? Kan ik bijdragen? En wat kunnen jullie voor mij doen?

We hebben de vragen ter harte genomen. En we maken je graag wegwijs met een speciaal ontwikkeld programma: het Entréetraject. Kernwoorden: leuk, informatief, gezellig, interactief.

Het Entréetraject omvat vijf gezamenlijke interactieve bijeenkomsten waaraan (meestal) een to-do opdracht is gekoppeld. Het is dus niet ‘zitten en luisteren’ maar leuk meedoen. Je wordt ingedeeld in een groep met een eigen coach aan wie je elke vraag kunt stellen. Heb je eigen doelen? Wil je graag iets bereiken in de PvdA Amsterdam? Onze coaches zijn Amsterdamse partijgenoten die je informeren, stimuleren en inspireren zodat jij jouw doelen kunt realiseren.

Doen en doel?
Tijdens het Entréetraject bezoek je aan een aantal interactieve bijeenkomsten om de PvdA Amsterdam en de Jonge Socialisten Amsterdam beter te leren kennen. Amsterdamse bestuursleden en politici gaan met je in gesprek. Je komt alles te weten over hoe lokale politiek en de sociaaldemocratie in elkaar steken. Na deze bijeenkomsten heb je een goed beeld van de PvdA. Je weet hoe je actief kunt worden, als je dat wilt, en wat je allemaal kunt doen. En ook wie je daarvoor nodig hebt.

Organisatie en hoe kan ik meedoen?
Het entreetraject wordt georganiseerd door de PvdA Amsterdam. Aan deelname is een beperkte bijdrage verbonden (zie hieronder). De bijeenkomsten vinden plaatst op de donderdagavond (van 19:30-21:00, een keer in de maand). Verder vraagt het entreetraject tussendoor wat tijd door af te spreken met je coach en medegroepsleden.

Meedoen aan het Entréetraject? Stuur een mail met je naam en lidnummer naar bestuur.amsterdam@pvda.nl.

Normaal bedrag voor deelname: €20
Studenten: €10 euro

De bijeenkomsten:

Bijeenkomst 1 op 20 februari: Kennismaken met de PvdA Amsterdam
Deze avond staat in het teken van nader kennis maken met andere leden en de bestuursleden binnen de PvdA. Op deze avond kom je verschillende mensen binnen de PvdA Amsterdam en de Jonge Socialisten Amsterdam tegen. In het tweede deel van de avond maak je nader kennis met je coach en ‘medegroepsleden’ en ga je diepgaander in gesprek.

To do: Plan een afspraak in met je coach en medegroepsleden (tijdens de bijeenkomst)

Bijeenkomst 2 op 19 maart: De Amsterdamse Politiek
Gedurende deze avond maak je nader kennis met de Amsterdamse politici waaronder wethouder Marjolein Moorman en fractievoorzitter Soyfan Mbarki. Vervolgens zal in het tweede deel van de avond groepjes gevormd worden. Ieder groepje heeft de tijd om in gesprek te gaan met een aantal politici over onder andere hun thematische onderwerpen.

Bijeenkomst 3 op 16 april (datum o.v.): De Amsterdamse PvdA geschiedenis
Tijdens deze avond zul je aan de hand van een quiz de Amsterdamse geschiedenis beter leren kennen. Een leuke interactieve avond waarbij een kleine prijs wordt uitgereikt voor de winnaar(s).

To do: Voorbereiden voor de quiz

Bijeenkomst 4 op 21 mei (datum o.v.): Hoe werkt de politiek
Op deze avond zullen we dieper ingaan op de mechanismen binnen de politiek. Hoe werkt politiek nou precies? Hoe krijg je iets voor elkaar en welke ‘’krachten’’ heb je daar voor nodig? Deze bijeenkomst wordt geleid door Fred Cohen.

To do: Nadenken hoe je actief zou willen worden en contact opnemen met desbetreffende persoon (na de bijeenkomst)

Bijeenkomst 5: In combinatie met zomerborrel
-Volgt nog.

We hopen je te zien tijdens het Entréetraject!

Meer weten? Vraag het ons bestuurslid Mohamed Belkasmi