Entree-traject: sleutel tot de PvdA Amsterdam

entreeBen je ambitieus of gewoon nieuwsgierig? Wil je wel wat doen in de PvdA Amsterdam, maar heb je nog geen idee wat? Het Entree-traject richt zich op Amsterdamse PvdA-leden die de weg willen vinden, die zichzelf willen ontwikkelen, die wel wat méér zouden willen doen met hun lidmaatschap. 

Of je nu pas lid bent geworden of dat al jaren bent, maar het vooralsnog bij een geldelijke bijdrage hebt gelaten; iedereen kan zich inzetten voor de PvdA Amsterdam! Je kunt inhoudelijk bijdragen aan de sociaal-democratische politiek, bijvoorbeeld in een adviescommissie of via deelname aan thema-avonden, of misschien liever organisatorisch, via bijvoorbeeld campagne-activiteiten, ons politiek café De Rode Werf of het schrijven van de nieuwsbrief van je afdeling. Gewoon concreet en praktisch, vanuit je eigen kennis, ervaring en belangstelling bijdragen aan een betere samenleving.

Let op: wil je je kandidaat stellen voor de gemeenteraad? Dan moet je uiterlijk dinsdag 12 september je kandidaatstelling hebben ingediend, kijk op deze pagina voor alle info

Een groot aantal Amsterdammers is actief bij de PvdA Amsterdam betrokken. Voor velen werkt dat heel inspirerend, al moesten ze vaak wel eerst een drempel over. Het Entree-traject wil die drempels zoveel mogelijk wegnemen, door leden die actief willen worden wegwijs te maken binnen de Amsterdamse PvdA en ze de gelegenheid te geven een illuster netwerk van gelijkgestemden op te bouwen. Want actief zijn kun je op vele manieren, zeker met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 in aantocht!

Het Entree-traject bestaat naast de landelijke/gewestelijke ROSA-leergang, en is specifiek gericht op de Amsterdamse politiek en de Amsterdamse PvdA. De twee overlappen elkaar nauwelijks, zodat je met een gerust hart beiden kunt volgen.

Het Entree-programma omvat vijf gezamenlijke, interactieve bijeenkomsten, waaraan vaak een ‘to do’-opdracht is gekoppeld. Daarnaast en tussendoor kom je bijeen in kleinere coachgroepjes onder leiding van enthousiaste, ervaren Amsterdamse partijgenoten. Aan hen kun je alle vragen stellen die je hebt, al dan niet naar aanleiding van de bijeenkomsten, en zij zullen je informeren, stimuleren en inspireren aan de slag te gaan om jouw doelen te realiseren.

 

8894-625-417De gezamenlijke bijeenkomsten vinden plaats in ‘De Havelaar’, Douwes Dekkerstraat 2 in Oud-West. Elke bijeenkomst heeft een ander thema:

 

  1. Kennismaken met de PvdA Amsterdam

Woensdag 20 september, 19.30 – 22.00 uur

Introductie door Herman Wiersema, voorzitter PvdA Amsterdam. Inventarisatie van verwachtingen, vragen, opmerkingen van de deelnemers. Kennismaken met afdelingsbestuurders, redactie De Rode Werf, campagnegroepjes, etc., kortom een inventarisatie van alle manieren waarop je je in zou kunnen zetten voor de Amsterdamse vereniging – anders dan in de actieve politiek. Speeddate met de aanwezige vertegenwoordigers van de vereniging, aan wie je al je nadere vragen kunt stellen.

 

To do: neem contact op met het bestuur van je afdeling en maak nader kennis, bv. bij koffie-afspraak of afdelingsvergadering

 

  1. De Amsterdamse politiek

Woensdag 18 oktober, 19.30 – 22.00 uur

Enthousiaste gemeenteraads- en bestuurscommissieleden gaan in gesprek met de deelnemers over hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende, adviserende en controlerende rol in de gemeentepolitiek. Aan de hand van diverse actuele kwesties in groepjes bespreken wat de PvdA ermee moet en doet. Plenaire presentaties/discussies ter afsluiting.

To do: gezamenlijk bezoek aan een vergadering van de gemeenteraad

  1. De geschiedenis van de Amsterdamse PvdA

Woensdag 22 november, 19.30 – 22.00 uur

Zoals bekend heeft de PvdA en zijn voorganger, de SDAP, een rijke geschiedenis in Amsterdam. Aan de hand van diverse quizvragen en vooral (de toelichting op) de antwoorden door Brahim Abid, oud-duoraadslid en oud-directeur fractiebureau PvdA020, word je geleid door de afgelopen eeuw – rijkelijk geïllustreerd met beelden en voorbeelden.

To do: goed voorbereiden, prijs winnen!

 

  1. Hoe werkt de politiek?

Woensdag 20 december, 19.30 – 22.00 uur

Misschien niet zoals je verwacht! Na een theoretische onderbouwing volgt een oefening in groepjes, waarin een casus nader wordt uitgewerkt. Afgesloten door een analyse van de discussies en de uitkomsten ervan.

 

  1. Campagne!

Zaterdag 20 januari, 10.30 – 16.00 uur

Campagne voeren, hoe doe je dat? Marjolein Moorman, lijsttrekker PvdA Amsterdam, en Amel Namane, bestuurslid (mede)verantwoordelijk voor de gemeenteraadscampagne, en andere betrokkenen vertellen over inhoud en organisatie van de lopende campagne, hoe benader je het beste een potentiële PvdA-kiezer en zo meer.

To do: Na enige oefening brengen we het geleerde ’s middags meteen in praktijk bij een campagne-activiteit.

 

Elke bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel in de buurt, ter bevordering van de gezelligheid en nadere kennismaking met elkaar en met de aanwezige sprekers.

Na afloop van het Entree-traject hopen we je niet alleen een routekaart en een netwerk binnen de PvdA Amsterdam te hebben geboden, maar ook meer zelfinzicht, meer kennis en ervaring op politiek terrein, meer kansen en uiteraard veel plezier!

Deelname aan het Entree-traject is voorbehouden aan leden van de PvdA Amsterdam en bedraagt € 25,-, over te maken op rekeningnummer: NL15RABO0118097091

Restitutie van dit bedrag bij annulering is mogelijk tot de dag vóór de eerste bijeenkomst. Na aanvang van het traject wordt het cursusgeld geheel in rekening gebracht.

Aanmelden kan (z.s.m.) bij Ditte Hofmeester, bestuurslid PvdA Amsterdam

Mailadres: ditte.hofmeester@xs4all.nl