Agenda

Inloopbijeenkomst Verkiezingsprogramma

Locatie: Vrolikstraat 281 Amsterdam

Datum: 18 november 2017, 14.30

Let op: welkom van 14.30 tot 16.30 uur.

Locatie: Oase, Buurthuiskamer Oosterparkbuurt. Vrolikstraat 281 in Amsterdam.

De programmacommissie voor de verkiezingen van maart 2018 is bijna klaar met haar werkzaamheden. Graag nodigt de commissie en het afdelingsbestuur de leden van de PvdA uit om feedback te geven op het laatste concept, voordat een definitieve versie wordt geagendeerd voor de ledenvergadering. Als je je opgeeft, sturen we je het concept verkiezingsprogramma twee dagen tevoren toe.

Op zaterdagmiddag 18 november ben je van harte uitgenodigd bij de inloopbijeenkomst. Leden van de programmacommissie en het afdelingsbestuur en lijsttrekker Marjolein Moorman zijn dan aanwezig om de verschillende onderdelen toe te lichten en jouw opmerkingen en aanvullingen te horen Het is een inloopmiddag, waarbij je met de betrokkenen en andere leden in kleine groepen in gesprek kan. Goede ideeën kunnen direct ter plekke worden doorgevoerd.

Het programma wordt de week erop officieel gepresenteerd, en dan kun je als lid ook amendementen voorbereiden. Uiterlijk 29 november kun je die voorstellen voor tekstaanpassingen indienen. Op woensdag 6 december worden die dan besproken en in stemming gebracht.

Aanmelden kan via bestuur.amsterdam@pvda.nl.