Debat over de (on)betaalbaarheid van Stadsverwarming

23 april, om 20:00, Batjanzaal, Batjanstraat 68

De PvdA Werkgroep Stedelijke Ontwikkeling organiseert op dinsdagavond 23 april een debat over de (on)betaalbaarheid van Stadsverwarming.

De bijeenkomst vindt plaats in de Batjanzaal in Oost. Batjanstraat 68 om 20:00 uur.

De Amsterdamse woningcorporaties besloten half maart te stoppen met het aansluiten van woningen op stadsverwarming. “We drukken voorlopig op de pauzeknop”, aldus Anne-Jo Visser, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). Dat besluit was een direct gevolg van de forse tariefsverhoging die Vattenfall per 1 januari invoerde. Corporaties kunnen daardoor hun toezegging niet meer waarmaken dat de overschakeling van gas naar stadswarmte niet duurder uitpakt.

Sinds half maart is er een hoop gebeurd. Het probleem speelt niet alleen in Amsterdam maar in veel steden. De kranten stonden er bol van de afgelopen weken.

En plotseling was er op 9 april de gezamenlijke brief van de gemeente, de corporaties en Vattenfall aan de Tweede Kamer met een verzoek om snelheid, duidelijkheid en steun waar het gaat om de aanleg van warmtenetten. Lees de bijgevoegde brief.

Onze werkgroep vindt de energietransitie en vooral ook de betaalbaarheid ervan, ook voor de mensen met een laag inkomen, van groot belang.

Daarom organiseren we een debat over de problemen rond het warmtenet en ook over mogelijke alternatieven.

Sprekers zijn:

  • Jannis van Zanten, projectmanager Warmte bij Vattenfall
  • Theo Konijn, betrokken bij het buurtwarmteproject op het WG-terrein door coöperatie Ketelhuis WG. Voor meer info zie: https://www.ketelhuiswg.nl/
  • Hielke Ploeg, medewerker Warmte bij !Woon
  • Een vertegenwoordiger van de Woningbouwcorporaties

Meer lezen:

https://www.nul20.nl/zonder-rijkssteun-geen-oplossing-voor-warm-amsterdam

https://www.nul20.nl/amsterdamse-woningcorporaties-stoppen-met-aansluiten-op-warmtenet

https://www.nul20.nl/dossiers/belofte-maakt-schuld

Wij rekenen op uw komst.