Wat kunnen we doen tegen moslimdiscriminatie?

Door Sofyan Mbarki op 3 oktober 2017

Moslimdiscriminatie is een groot probleem, ook in Amsterdam. Nederlandse moslims voelen zich vaker gediscrimineerd dan moslims in veel andere Europese landen. Dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 10.000 moslims in de vijftien EU-lidstaten met de grootste moslimbevolking door het Europese Agentschap voor Grondrechten (FRA). Van de onderzochte EU-lidstaten ervaren alleen moslims in Griekenland meer discriminatie.

moslimdiscriminatie

Sofyan Mbarki, raadlid voor de PvdA Amsterdam, zet zich in om moslimdiscriminatie te bestrijden.

Nederland scoort slecht op de bestrijding van moslimdiscriminatie

Afkomst en religie zijn de twee belangrijkste gronden voor discriminatie. Moslims krijgen bijvoorbeeld moeilijker een woning vanwege hun Arabisch klinkende achternaam, of krijgen van hun werkgever geen pauze om te bidden of vrij op religieuze feestdagen. In Nederland ervaart 42 procent van de moslims discriminatie op basis van achtergrond, tegen 27 procent in de andere onderzochte landen. 30 procent voelt zich gediscrimineerd op basis van religie. In de rest van de vijftien lidstaten is dat 17 procent, zo staat in het onderzoek. PvdA Amsterdam vindt dat Moslims in de stad zich veilig moeten voelen en dat elke vorm van discriminatie bestreden dient te worden. Hier hebben we eerder al voorstellen voor gedaan.

Op de thee

Aanstaande woensdag ga ik daarom in gesprek met een aantal Amsterdamse organisaties die zich bezighouden met het in kaart brengen en tegen gaan van moslimdiscriminatie. Ik start aanstaande woensdag om 10.30 uur bij EMCEMO/Meldpunt Islamofobie, daarna spreek ik gedurende de dag ook een aantal individuele Amsterdammers die te maken hebben gehad met moslimdiscriminatie. Ten slotte ben ik om half 3 bij Argan, waar ook andere organisaties zoals het MeldpuntDiscriminatieRegioAmsterdam (MDRA) en stichting al Nisa zijn.

Thuis in Amsterdam. Dat is hoe iedereen zich zou moeten voelen in onze stad, ongeacht leeftijd, religie, sekse, seksuele voorkeur of huidskleur. De Partij van de Arbeid werkt keihard om de problemen omtrent discriminatie en racisme aan te pakken. Zo creëren we een Amsterdam voor iedereen.

Sofyan Mbarki

Sofyan Mbarki

Sofyan Mbarki is fractievoorzitter van de gemeenteraadsfractie van de PvdA, Lid van de Raad van Toezicht van het Regio College, Trainer/Adviseur onder andere in het onderwijs, tevens lid van de  Raad van Advies van de  Politieacademie en voormalig teammanager op het Calvijn College. “Als geboren Amsterdammer zet ik mij in voor een stad waar iedereen

Meer over Sofyan Mbarki