Penningmeester Fractiebestuur

Maarten Poorter

Zorg, Decentralisaties, Bestuurlijk Stelsel, Dierenwelzijn

Maarten is sinds september 2010 lid van de Gemeenteraad. Hij is trainer en mede-eigenaar van TAQT Training en Advies. Hij heeft Sociologie en Politicologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Maarten is woordvoerder Zorg, Decentralisaties, Bestuurlijk Stelsel & Dierenwelzijn. Tevens is Maarten penningmeester van het fractiebestuur.

“In Amsterdam verdienen alle kinderen gelijke kansen. Dat betekent beter onderwijs, het bestrijden van armoede en meer werk voor de jeugd. Ik wil kinderobesitas tegengaan en sta voor een stad met betere ouderenzorg: meer ouderenwoningen, ondersteuning voor mantelzorgers en bestrijden van eenzaamheid.”