Bestuurder stadsdeel West

Jeroen van Berkel

Bewonersparticipatie, democratisering, verkeer en vervoer, openbare ruimte
Jeroen van Berkel

Over Jeroen van Berkel

Jeroen van Berkel is dagelijks bestuurder in stadsdeel West. Hij was de afgelopen vier jaar ook al bestuurder voor het stadsdeel. Wilt u in contact met hem komen? Stuur dan een e-mail naar

J.van.berkel@amsterdam.nl