Secretaris

Gerben Biermann

Gerben is analytisch en beschouwend en staat te trappelen om aan de slag te gaan. Door zijn brede ervaring als bestuursadviseur en afdelingshoofd is hij goed bekend met politiek-bestuurlijke kwesties. Daarnaast heeft hij ervaring met personeelszaken. Dit maakt hem een goede secretaris.

Gerben is secretaris van het bestuur van de PvdA Amsterdam.

tekst: voordrachtscommissie