Bestuur PvdA Amsterdam

Op 15 november 2018 is tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) een nieuw afdelingsbestuur benoemd. Maak direct kennis met de leden van het bestuur of lees het verslag van de voordrachtscommissie.

Op de ALV van 26 juni is Nick Schipper benoemd als nieuwe penningmeester. Ook hebben we op deze ALV (juni) onze prioriteiten in een korte notitie vastgesteld.

In november 2020 eindigt de termijn van het huidige bestuur.

Een algemene vraag? Mail dan naar bestuur.amsterdam@pvda.nl.