Bestuur PvdA Amsterdam

Op 15 november 2018 is tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) het huidige afdelingsbestuur benoemd. Maak direct kennis met de leden van het bestuur!

In de ALV van 26 juni 2019 is Nick Schipper benoemd als nieuwe penningmeester. Ook hebben we onze prioriteiten in een korte notitieĀ vastgesteld.

In de ALV van 20 november 2019 is de Begroting 2020 (inclusief Toelichting) vastgesteld. Daarnaast is de Routekaart naar 2022 vastgesteld.

In november 2020 eindigt de termijn van het huidige bestuur.

Heb je een algemene vraag? Mail dan naar bestuur.amsterdam@pvda.nl.