Penningmeester

Adam Sibarani

Adam Sibarani

Over Adam Sibarani

agsibarani@hotmail.com

Fiscaal adviseur Adam was bestuurslid in Oost en is een actieve campagnevoerder. Met name canvassen is Adam’s passie.

Adam is penningmeester van het bestuur van de afdeling PvdA Amsterdam.