Een persoonlijke plek in de democratie

 

Het Themateam Democratie is samengebracht om de Amsterdamse afdeling een hedendaagse blik op de staat van de lokale democratie voor te houden. De opkomsten bij verkiezingen lopen steeds verder terug en de bevolking voelt zich steeds minder vertegenwoordigd. De waan van de dag neemt vaker de regie, waardoor eenvoudige waarheden worden voorgesteld, die elke vorm van nuance missen.

Momenteel vragen de toenemende spanningen binnen de samenleving juist om meer nuance en dialoog en minder scherpe lijnen. De oplossing moet natuurlijk gevonden worden binnen de democratie. Hoe moet de Amsterdamse PvdA afdeling zich hier positioneren?

Een klein team is aan de slag gegaan met dit grote onderwerp en kwam al snel tot een simpel inzicht. Dit team gaat de vernieuwing en opleving van de lokale democratie niet  van de grond krijgen. Aan enthousiasme in het team bestaat geen gebrek, maar ook daaruit zal geen cultuuromslag plaatsvinden. Maar wij kunnen de gedachten en het handelen van leden en niet-leden die naar ons willen luisteren wel beïnvloeden.

Doelstelling van het team

Wij zijn van mening dat wij de democratie gezamenlijk delen. Democratie is niet iets wat je kan bezitten, maar juist iets wat je kan beoefenen. Het doel van het themateam is dan ook om een breed bewustwordingsproces op gang te brengen onder een brede laag van de leden. Wij willen dat mensen gaan denken aan een de democratie die zij over 20 jaar verwezenlijkt zien worden en vooral wat hun plek daarbinnen zal zijn.

Zorgen van het team

Een steeds groter verschil tussen leef- en systeemwereld wordt door veel mensen gevoeld en door steeds meer wetenschappers beschreven. Ontwikkelingen vanuit deze samenleving en overheden om deze te verkleinen zijn er in overvloede te ontdekken. Opzienbarend genoeg komen bij weinig partijen duidelijk ingenomen standpunten naar voren. Krampachtig wordt er vastgehouden aan het representatieve systeem en hun verworven macht. Ondanks dat het juist dit systeem is waar grote groepen mensen zich niet meer  in thuis voelen.

Persoonlijke betekenis democratie

Te weinig bekijken we de betekenis van de democratie vanuit een persoonlijke betekenis. Wij willen weten wat democratie voor jou betekend en wat je positie daarbinnen is. We doen een stap terug om vervolgens  gezamenlijk tot vernieuwende inzichten te komen voor de afdeling. Zo scheppen wij een beeld van de unieke posities binnen de democratie, maar ook van de tekortkomingen van systeem en burgen.