Team Democratie

Wouter Breedt Bruijn is teamleider.
wouterbreedtbruijn@gmail.com
+31 6 34 16 56 06

Andere teamleden:
Bob Kassenaar
Kirsten Sleven
Huub Ramler
Dion Heinis

Actuele berichten:

Bestuurlijk contactpersoon is Herman Wiersema.