Team Zorg


Teamleider is Job van Amerongen.
j.amerongen@hccnet.nl

De andere teamleden zijn:
Ayse Tekin Konuksever
Martin Willems
Arjan Miedema
Esther de Vries

Bestuurlijk contactpersoon is Jesse Bos.


 

De themagroep zorg heeft de werkzaamheden in januari van dit jaar opgestart. Via een aantal werkbezoeken proberen we inzichtelijk te maken welke knelpunten zorgverleners en bovenal zorgontvangers ervaren in de samenwerking met de lokale overheid. Daarnaast willen we weten of de doelgroep die door de hulpverlening bereikt dient te worden, ook daadwerkelijk bereikt wordt. En dus reizen we door Amsterdams zorgland. Naar de Alzheimerpoli van VU, naar inloophuizen voor dak – en thuislozen, naar de koffietafel in de supermarkt, naar de kindertelefoon, naar voorzieningen die zich bezig houden met zorgverlening aan mensen met chronische psychische handicap en nog veel meer. Waar de focus bij onze liberale vrienden van de VVD vooral ligt op veiligheid wanneer het om kwetsbare groepen gaat, kijken wij naar de aspecten van volksgezondheid. Daarbij is voor onze themagroep ‘care’ – het zorgen voor –  belangrijker dan ‘cure’. (genezing) Met onze rapportages van de werkbezoeken hopen we de fractie munitie aan te leveren om te komen met voorstellen die de positie van de meest kwetsbare Amsterdammers. Een groep groot in diversiteit en uit electoraal oogpunt wellicht minder interessant. Maar wel een groep die onder alle omstandigheden de warme belangstelling van sociaaldemocraten verdient.

Klik hier voor de eindrapportage.

Hier een aantal foto’s van de ThemaTeam-presentatie op de ledenvergadering van 23 juni 2016:

img_1786

 

 

 

 

 

 

 

img_1785