Introductie: Themateam Gelijkheid & Diversiteit

Algemeen

Het themateam richt zich de eerste periode op meer verdieping in het thema en gaat daarom op zoek naar verhalen over gelijkheid en diversiteit in Amsterdam: waar loopt het mis, wie zitten er in de knel en waar liggen oplossingen en kansen? Hoe kunnen wij werken aan een rechtvaardige en harmonieuze stad waarin elke burger telt? Het themateam doet dit door een aantal werkbezoeken en huiskamerbijeenkomsten te organiseren rondom specifieke onderwerpen. Waar mogelijk nemen we leden van bestuur en fractie mee. In samenwerking met het bestuur worden de leden uitgenodigd hun ervaringen met discriminatie en racisme te delen.

Doel van het themateam is het agenderen van het thema binnen de partij en de maatschappij, en nieuwe ideeën rondom het gelijkheid en diversiteit te ontwikkelen.

Planning (december 2015 – juni 2016)

  1. Werkbezoeken
  2. Participatie in relevante activiteiten vanuit de PvdA en in de samenleving (waaronder Anti discriminatie demonstratie van Comité 21 maart, Keti Koti)
  3. Vraag aan ledenpanel
  4. Organiseren van een ‘Café Rode Werf’ avond

 

Uitkomsten

Werkbezoeken

Wij gaan een aantal werkbezoeken organiseren om te achterhalen waar de pijn en verontwaardiging zit bij een aantal groepen die elkaar naar het leven (lijken te) staan, die uitgesloten worden of aan het uitsluiten zijn, of allebei. Het idee is om eerst te laten schuren en op zoek te gaan naar de pijn, om daarna te zoeken naar oplossingen. Verder hebben wij een bezoek aan de klas van Tanja Jadnanansing op de planning staan.

In de maanden januari en februari is gewerkt aan inventarisatie naar mogelijkheden om organisaties en sleutelfiguren in de maatschappij te bereiken die iets kunnen vertellen over de groeiende kloof en tweedeling. De komende tijd gaan wij op bezoek bij deze sleutelfiguren en organisaties. Wij zullen na ieder bezoek een verslag op deze pagina plaatsen.

Deelname aan debatten en thema gerelateerde activiteiten

De themateamleden hebben de anti Pegida demonstratie bijgewoond op 6 februari 2015. Duidelijk wordt dat de Pegida bijeenkomsten tot discussie en weerstand leiden in de maatschappij. Voor de PvdA ligt hier een kans om een stevige tegengeluid te laten doorklinken wanneer er schuring ontstaat en gevoelige thema’s blijvend aan de kaarten, zowel binnen als buiten de partij.

Ook waren themateamleden samen met andere PvdA’ers aanwezig bij de Anti Racisme demonstratie van Comité 21 maart. Een belangrijke geluid wat tijdens de demonstratie op 19 maart doorklonk is de discriminatie op arbeidsmarkt. Vooral Marokkaanse Nederlanders lijken veel problemen te ondervinden in het vinden van een geschikte stageplek of een baan. Het themateam wil dit onderwerp bestuderen en onder de aandacht brengen.

Activiteiten en werkbezoeken in de toekomst zullen op deze pagina worden gedeeld. Heb je zelf een idee voor een activiteit? Mail dan naar pvdathemateamgend@gmail.com

Ledenpanel                                                                                                            

Vanuit het themateam is de volgende vraag voorgelegd aan de ledenpanel:   Op voorstel van VVD’er Ockje Tellegen en PvdA’er Ahmed Marcouch heeft de Tweede Kamer ingestemd met een motie om het Openbare Ministerie te vragen onderzoek te (laten) doen naar de mogelijkheden om salafistische organisaties (salafisme= een fundamentalistische stroming binnen de Islam) vanwege strijd met de openbare orde te laten verbieden. De ledenpanel is gevraagd aan de geven in hoeverre zij eens zijn met waar de motie om vraagt. Uit de uitkomst blijkt dat 57% van de gevraagden mee eens of geheel mee eens is met deze motie.

afbeelding

Bijeenkomst 

Het plan is om na afloop van deze bezoeken in samenwerking met het bestuur een groter evenement te houden rondom polarisatie in de samenleving. Dit wordt nog nader uitgewerkt.

We delen graag een note van Nelson Mandela dat onze ambitie met dit thema goed omschrijft:

“Seek and cherish the most basic condition for peace, namely unity in our diversity & find lasting ways to that goal!”

 Teamleden:

Jaap Oosterwijk, Stephano Stoffel, Natascha van Weezel, Hamza Kacha, Anne de Rooij, Aroosa Khan