Tussenstand ThemaTeam Alle Amsterdammers

De eerste vergadering van het themateam Alle Amsterdammers was een positieve start. Tijdens deze bijeenkomst leerde de verschillende leden elkaar kennen en zijn er meteen lijnen en ideeën op tafel gekomen. Dit document geeft een kort overzicht van deze ideeën en een mogelijke aanpak voor onze opdracht.

Drie lijnen kwamen duidelijk naar voren:

  1. De visie op een ongedeelde stad is mooi, maar aan vernieuwing toe.
  2. We mogen positieve verhalen laten zien.
  3. De PvdA moet minder paternalistisch zijn, het mag ook schuren.

Een centraal thema dat deze vragen overkoepeld is de vraag; Komen we elkaar nog wel tegen? Amsterdam is een van de meest diverse steden ter wereld. Bijna nergens ter wereld lopen zo veel nationaliteiten op zo’n klein oppervlakte kriskras door elkaar. Dit is een grote kracht van Amsterdam, hier mogen we trots op zijn.

Toch merken we dat Amsterdammers elkaar steeds minder tegen komen.  Ieder heeft zijn eigen club, supermarkt of vereniging. Het is uiteraard goed dat mensen elkaar op deze momenten treffen, maar toch lijkt het alsof er steeds minder mening is tussen verschillende groepen. Segregatie lijkt dan ook toe te nemen.

Al jaren wordt gesproken over witte en zwarte scholen, over binnen en buiten de ring, over Zuid en de Kolenkit. In spreektaal wordt zodoende voortdurend onderscheid gemaakt tussen verschillende Amsterdammers. Amsterdammers die allemaal in dezelfde stad wonen.

Jarenlang is er actief beleid gevoerd om segregatie te voorkomen. De ongedeelde stad is daar slechts één voorbeeld van. Het is goed om te zien wat de ideeën van vroeger geweest zijn, maar ook om kritisch te zijn. Wat werkte er wel, maar ook wat werkte er uiteindelijk nou écht niet? Wat kunnen we nu nog met deze ideeën?

Elkaar blijven ontmoeten is belangrijk. Voor de stad, voor haar inwoners, om verdeeldheid tegen te gaan, om emancipatie gaande te houden maar ook om tolerantie te versterken. Als we elkaar niet meer tegen komen zouden we elkaar zo maar eens minder kunnen gaan tolereren. Daarom moeten we op zoek naar hoe we de ontmoeting kunnen faciliteren. Hoe we al die verschillende Amsterdammers met elkaar in contact kunnen laten komen. Niet gedwongen omdat wij weten wat het beste is voor Amsterdammers, maar omdat we veel aan elkaar hebben en van elkaar kunnen leren. Een vrijwillige ontmoeting is daarbij veel krachtiger.

Een onderwerp dat nagenoeg altijd onderbelicht brengt in politiek is de toegankelijkheid van de stad. Politiek weinig interessant, er valt niet erg mee te scoren, maar wel belangrijk voor een eerlijke stad. Een ongedeelde stad is ook een toegankelijke stad. Blijft Amsterdam wel een toegankelijke stad als de ongedeelde stad in kracht afneemt?

Door de wijken in te gaan, buurten te bezoeken en opzoek te gaan naar plekken waar mensen elkaar ontmoeten hopen we dit te kunnen zien. Door mensen te spreken die bezig zijn (geweest) met het stimuleren van de ontmoeting en deze te filmen zullen we een mooie inkijk kunnen geven hoe we ontmoetingen kunnen faciliteren. Hopelijk kunnen we uiteindelijk bijdragen aan een nieuw politiek frame.

datum publicatie: 10 januari 2016