Zorg

Alle ouderen en (chronisch) zieken hebben recht op de zorg die ze nodig hebben. En wel van het allerhoogste niveau. Iedereen die een dagje ouder wordt, wil zo lang mogelijk thuis wonen. Daarvoor hebben we top-verpleegkundigen nodig - een prachtig beroep, maar we moeten het aantrekkelijker maken. Tegelijkertijd willen we dat er in Amsterdam genoeg verpleeghuizen zijn. De zorg daar heeft een sterke investering nodig.
  • Goede thuiszorg bieden we aan iedere Amsterdammer die het nodig heeft. Cliënten hebben zoveel mogelijk hun eigen, vaste thuiszorgmedewerker.
  • We verminderen de marktwerking in de zorg. We contracteren aanbieders met de beste zorg, niet met de laagste prijs. Daarom gaan we voor lange tijd in zee met zorgaanbieders en maken we de zorg samen steeds beter. We gaan verkennen of Amsterdam een gemeentelijk thuiszorgbedrijf kan oprichten.
  • Onnodige regels en bureaucratie in de zorg moeten zoveel mogelijk worden geschrapt. Zowel de eigen bijdrage voor Wmo-zorg blijft op het huidige lage tarief, ook voor de lagere middeninkomens. Eigen bijdragen mogen niet leiden tot het mijden van zorg. zorgmedewerkers als cliënten ervaren nu te veel regels. We willen dat professionals meer kunnen werken op basis van vertrouwen bij het indelen van hun werktijd.
  • Het tekort aan wijkverpleegkundigen moet worden opgelost. Amsterdam gaat niet over de salarissen, maar gaat bij de zorgaanbieders en het Rijk tot vervelens toe aandringen op betere arbeidsvoorwaarden. Studenten verpleegkunde krijgen betaalbare woningen met campuscontracten, met vijf jaar woongarantie na afronding van de opleiding.
  • We vergroten het aantal woonvormen voor eerste generatie oudere migranten en het aanbod van dagbesteding, zodat deze mensen van hun oude dag kunnen genieten met aandacht voor hun taal en cultuur.
  • Amsterdam moet een stad zijn die vriendelijk is voor ouderen. Het programma Ouderenvriendelijke Stad (Age Friendly City) zetten we door. We besteden zorg aan buurtwinkels, bus- en tramhaltes voor de deur en een seniorvriendelijke inrichting van de straat.
  • We gaan meer ouderen- en zorgwoningen bouwen, zowel in nieuwbouwprojecten als in bestaande buurten. We willen meer bestaande woningen aanpassen door liften te plaatsen en drempelvrij te maken. Trapliften worden ook op de tweede en derde etage aangelegd. Aangepaste woningen, woningen met lift en woningen op de begane grond reserveren we blijvend als ouderenwoning (de ‘zilveren voorraad’).
  • Amsterdamse zorgwoningen worden voortaan niet meer toegewezen via de Woningwet maar via het Wmo-loket. Eenmaal vrijgekomen blijven ze gereserveerd voor een nieuwe woningzoekende met een zorgbehoefte. Klantgerichtheid is de norm.