Woningmarkt

Onze woningvoorraad is beperkt. Daarom moeten we er extra alert op zijn dat huizen ook echt gebruikt worden om in te wonen. Huizen zijn niet bedoeld voor hotelexploitatie, speculatie of om beleggers rijker te maken. Om Amsterdam toegankelijk en betaalbaar te houden moeten we streng zijn tegen mensen en bedrijven die onze woningvoorraad misbruiken om er zelf beter van te worden.
  • Vakantieverhuur – het verhuren van gehele woningen via commerciële sites als Airbnb -heeft deafgelopen jaren een toenemende hoeveelheid problemen veroorzaakt in Amsterdam. Woningen worden verdienmodellen. Huizenprijzen worden opgedreven. Overlast en drukte nemen toe en de sociale cohesie verdwijnt uit portieken en straten. We pleiten daarom al jaren voor beperking. Maar tot nu blijkt het nauwelijks beheersbaar. Handhaving kost de stad miljoenen. Amsterdammers betalen de rekening terwijl multinationals er met de winst vandoor gaan, belasting ontduiken en regels negeren. Bovendien is er sprake van een fundamentele ongelijkheid. Maar een kleine groep huizenbezitters profiteert, terwijl de overgrote meerderheid alleen maar opdraait voor de kosten. Het is tijd voor een duidelijke streep. Er komt een verbod op commerciële vakantieverhuur van volledige woningen, net als in steden als Berlijn en New York. Bed-and-breakfast en woningruil blijft wel mogelijk.
  • We stellen een vergunningplicht in voor bed-and-breakfast aan huis of op woonboten. Zo kunnen we beter handhaven en het aantal bed-and-breakfast binnen de perken houden.
  • Onttrekking van woningen, illegale verhuur, overlast en achterstallig onderhoud zijn prioriteit nummer één bij de handhaving. Daarvoor maken we voldoende geld vrij.
  • Woningdelen blijft toegestaan, mits de huren fatsoenlijk zijn en de woonruimte niet te beperkt wordt. Verkamering – het opdelen van een huis in zoveel mogelijk kleine woonruimten om zoveel mogelijk te verdienen – staan we niet toe.
  • We bestrijden het fenomeen ‘buy to let’, waarbij beleggers woningen opkopen om tegen een zo hoog mogelijk bedrag door te verhuren. Daarvoor zetten we alle mogelijke instrumenten in, zoals herinvoering van de huisvestingsvergunning, bindende afspraken over kettingbedingen en bepalingen over uitponding in erfpachtcontracten.
  • Het instrumentarium om speculatie te bestrijden wordt waar nodig aangepast. We staan niet toe dat woningen leeg blijven staan, omdat ze alleen maar dienen als speculatieobjecten van vastgoedinvesteerders.
  • Woningen moeten gezond zijn om in te leven. Onderhoud laten versloffen, om van bewoners af te komen of om te kunnen slopen, is onacceptabel. Het programma Woningkwaliteit wordt voortgezet. Sociale huurwoningen met achterstallig onderhoud als schimmel, tochtkieren, houtrot en slecht schilderwerk worden aangepakt. Bij renovatie worden de woningen meteen geïsoleerd. Huurders mogen verwachten dat hun woning voldoet aan de minimale kwaliteitseisen. Het opknappen van woningen mag daarom niet leiden tot een scherpe stijging van de huurprijs.