Werkgevers en hun maatschappelijke taak

We zijn trots op de ondernemersgeest van de Amsterdammers. Ongelooflijk veel werkgevers leveren een belangrijke bijdrage aan de economie en het sociale weefsel van de stad. Wij willen hen steunen, maar verwachten ook dat zij hun rol voor de mensen in de stad pakken. Door economische en technologische ontwikkelingen neemt de snelheid waarmee bedrijven moeten veranderen in hoog tempo toe. We willen met de werkgevers werken aan de duurzame inzetbaarheid van alle Amsterdammers.
  • We willen ervoor zorgen dat het onderwijs beter aansluit op het bedrijfsleven. Met werkgevers en onderwijsinstellingen gaan we jongeren verleiden vakopleidingen zorg, techniek en bouw te volgen: sectoren waarin veel werk te vinden is.
  • We laten onderzoek uitvoeren naar de impact van technologie op de Amsterdamse arbeidsmarkt, zodat we inzicht hebben in welke vaardigheden er in de nabije toekomst in Amsterdam nodig zijn. Vervolgens subsidiëren wij de sociale innovatietrajecten die inspelen op de veranderende arbeidsmarkt.
  • De gemeente besteedt jaarlijks € 1,5 miljard aan inkoop bij bedrijven. Er wordt nog te weinig gebruik gemaakt van de inkoopkracht van de gemeente Amsterdam om sociale doelstellingen te bereiken. We gaan meer inkopen bij sociale ondernemingen die mensen met afstand tot werk aan de slag helpen. Ook stimuleert de gemeente toeleveranciers die zaken te doen met deze firma’s.
  • Midden- en kleinbedrijven krijgen ondersteuning als zij duurzaam en sociaal willen ondernemen of een keurmerk willen binnenhalen. Dat betekent voorlichten, maar ook een streepje voor bij aan te besteden gemeentelijk werk. Wij gaan het gemeentelijke beleid voor social return 2.0 krachtig vernieuwen.