Werk en Inkomen

Amsterdam is een stad vol kansen en een plek voor iedereen om zijn bestaan op te bouwen. Maar helaas profiteert nog niet iedereen van de kansen die Amsterdam biedt. In Amsterdam zit 24 procent van de jongeren op de bank. Geen school, geen baan, geen stage. De cijfers onder jongeren met een niet-Westerse achtergrond zijn nog schrikbarender: 40 procent. En dat terwijl de jeugd de toekomst heeft. De PvdA wil daarom werk gaan maken van werk, voor alle Amsterdammers.

Ons standpunt


Jongeren
De PvdA heeft de afgelopen jaren gehamerd op het terugdringen van jeugdwerkloosheid in Amsterdam – de fractie stelde daarvoor onder andere 2,5 miljoen extra ter beschikking. Helaas heeft de aanpak in deze tijden nog onvoldoende effect gehad. De PvdA wil daarom een aanvalsplan tegen jeugdwerkloosheid. Hiervoor reserveren wij 7 miljoen euro.

  • Van werkgevers wordt gevraagd hun deuren open te zetten en zij worden daarbij actief ondersteund.
  • Scholen vragen we te stoppen met pretstudies.
  • Met het bedrijfsleven willen we stages creëren, waardoor jong talent de kans krijgt zich te ontplooien.

 

Arbeidsbeperkten
De bedrijven in Amsterdam helpen wij met het realiseren van hun deel van de 125.000 banen voor arbeidsbeperkten in Nederland die het sociaal akkoord in het vooruitzicht heeft gesteld. De gemeente neemt ook haar deel voor haar rekening.

  • Met de sociale werkvoorziening en met bedrijven helpen wij het opzetten van ‘social firms’ waar mensen die geen reguliere baan vinden aan het werk kunnen.
  • Sociaal ondernemerschap steekt overal de kop op en verdient alle steun vanuit de gemeente.

 

Armoedebestrijding
In Amsterdam wordt niemand aan zijn of haar lot overgelaten. Mensen met pech hebben mazzel dat ze in Amsterdam wonen, de stad waar barmhartig aan het stadswapen is toegevoegd en waar zorgzaamheid diep in het DNA van haar inwoners zit.

  • De armoedemiddelen blijven op peil. Hierdoor kunnen ouderen minima gratis met het Amsterdams openbaar vervoer, krijgen een bijdrage om een grote aankoop zoals een wasmachine te doen en kunnen kinderen sporten.

 

Starters
Amsterdam is de stad bij uitstek voor nieuwe ondernemers om hun geluk te zoeken. Juist daarom wil de PvdA de toestroom van deze groep verhogen.

  • Er komt een stimuleringsregeling van overheid en bedrijven om gezamenlijk opdrachten te geven aan startende innovatieve ondernemers en zzp’ers.
Nieuwsberichten over Werk en Inkomen

Dennis Blogt: Geef jongeren een tweede kans

door Dennis Boutkan op 7 april 2017

Donderdag heeft de gemeenteraad ons initiatiefvoorstel met mede-indieners D66 en GroenLinks ‘Geef jongeren een nieuwe kans’ aangenomen. Een belangrijke stap om problemen die Amsterdamse jongeren ervaren bij het krijgen van een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) op te lossen, aldus raadslid Dennis Boutkan.

lees verder »

Vernietigende conclusie Rekenkamer over externe inhuur bij gemeente

door Dennis Boutkan op 30 maart 2017

De Amsterdamse rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar externe inhuur bij de gemeente Amsterdam. De conclusies zijn behoorlijk schokkend, maar niet geheel verrassend. Wel ben ik ontstemd dat de chaos veel erger is dan verwacht. De kosten van externe inhuur stijgen ieder jaar tot ongekende hoogte. In 2015 bedroegen deze € 218,6 miljoen en in 2016

lees verder »

Goed werkgeverschap in de Amsterdamse toerismebranche wordt speerpunt van het college!

door Dennis Boutkan op 1 maart 2017

Dankzij mijn motie ‘Goed werkgeverschap in de toerismebranche’ van de PvdA Amsterdam heeft het college een plan gemaakt om goed werkgeverschap leidend te laten zijn in de toeristensector, en dat is hard nodig. We zien nog steeds te veel voorbeelden van bedrijven waar personeel niet goed wordt behandeld. We zien medewerkers met onfatsoenlijke flexcontracten. Medewerkers

lees verder »

Flexverslaving Amsterdam loopt spuigaten uit

door Dennis Boutkan op 26 februari 2017

De gemeente Amsterdam is absoluut geen goed voorbeeld als het gaat om goed werkgeverschap. Een fixatie op rendement en flexibiliteit gaat ten koste van de medewerkers. De PvdA Amsterdam schrikt opnieuw van de omstandigheden rondom flexwerk bij de gemeente, dit keer bij de Stadsloketten. Dit zijn de loketten waar Amsterdammers terecht kunnen voor paspoort, rijbewijs, vergunningen

lees verder »

Geen VOG betekent niet automatisch een ‘nee’ op een toekomst in Amsterdam

door Dennis Boutkan op 17 februari 2017

“Amsterdam wil jongeren met strafblad nieuwe kans bieden” kopt NOS over het nieuws dat ‘De gemeente Amsterdam jongeren met een strafblad hulp gaat aanbieden bij het vinden van een baan.’ Want geen verklaring omtrent het gedrag (VOG) kunnen krijgen? Dan kun je in de meeste gevallen fluiten naar een baan, stage of soms zelfs geen

lees verder »

Raak discriminerende uitzendbureau’s in hun portemonnee

door Dennis Boutkan op 3 februari 2017

“Ik vind het een beetje vervelend om te vragen, maar ik wil liever geen Marokkanen/Turken/Surinamers, ook al spreken zij prima Nederlands, dat wil ik niet’. Dit discriminerende  verzoek werd gedaan voor een onderzoek naar discriminatie door de VU (2011) door uitzendbureau’s. Schrik niet, in driekwart van de gevallen werd dit gehonoreerd. De organisatie Doetank Peer deed

lees verder »

Verdeel de opbrengsten in de toeristensector eerlijker

door Dennis Boutkan op 19 januari 2017
Foto Dennis Boutkan

Afgelopen dinsdag organiseerde de PvdA Amsterdam een debat over goed werk in de toeristenbranche in Amsterdam. Jaarlijks kiezen 17 miljoen mensen Amsterdam als bestemming voor vakantie of dagje uit. Daarmee zorgen ze voor het inkomen van 60 duizend Amsterdammers. Vaak blijkt dat de werkomstandigheden te wensen overlaten. Met de toenemende drukte en een groeiende sector

lees verder »

Dennis blogt: geef langdurige flexwerkers een fatsoenlijk contract!

door Dennis Boutkan op 16 december 2016

Pas was ik uitgenodigd bij een bijeenkomst van de FNV om te spreken over flexwerk bij de gemeente Amsterdam. (Zie video). Ik sprak met 3 flexwerkers die al meer dan 10 jaar (!) als uitzendkracht aan het werk zijn bij de reiniging. Ga er maar aan staan. Geen werkzekerheid. Slechtere arbeidsvoorwaarden. Gezien worden als tweederangs medewerker.

lees verder »

Amsterdam neemt schoonmakers in gemeentelijke dienst

door Emre Ünver op 7 november 2016

Op voorstel van de SP, GroenLinks en PvdA gaat Amsterdam schoonmakers van gemeentelijke panden en het stadhuis in eigen dienst nemen. Zo vallen zij onder de gemeentelijke cao en verdwijnt het verschil in arbeidsvoorwaarden en salaris met ander gemeentepersoneel. Een aantal jaar geleden koos de gemeente ervoor om de schoonmaak van gemeentelijke panden niet langer

lees verder »

Reactie PvdA Amsterdam op Zwartboek Flexwerk

door Dennis Boutkan op 12 oktober 2016

PvdA Amsterdam is enorm geschrokken van de schrijnende ervaringen van flexmedewerkers bij de Gemeente Amsterdam. Raadslid en woordvoerder P&O Dennis Boutkan: “Het is nog erger dan ik dacht, dit zijn 19e eeuwse toestanden, echt ongelooflijk hoe medewerkers door de gemeente worden behandeld als snel inwisselbaar productiemiddel. Volstrekt onacceptabel. Dit is de gemeente Amsterdam als werkgever

lees verder »