Veiligheid

We beginnen met het goede nieuws. Amsterdamse buurten zijn veel veiliger dan pakweg dertig jaar geleden. Toch zien veel Amsterdammers waar het veiliger moet en kan. Een njet van gemeente, politie of woningcorporatie is dan frustrerend. Om iedereen in Amsterdam veilig zichzelf te laten zijn, gaan we deze attitude veranderen.
  • Bewoners en ondernemers krijgen meer te zeggen over de veiligheid in hun eigen buurt. Ze bepalen in overleg met gemeente, politie en woningcorporaties welke veiligheidsmaatregelen er prioriteit hebben en bepalen zo mede de inzet van politie en handhavingsdiensten. Elke buurt krijgt een eigen aanpak, al naar gelang de aard van de problemen, van inbraakpreventie tot betere straatverlichting. In het kader van beter goed gejat dan slecht bedacht nemen we deze methode over van burgemeester Aboutaleb van, eh, Rotterdam.
  • Jongeren leiden we op tot buurthandhavers. Ze krijgen een rol bij het tegengaan van overlast en het vergroten van de leefbaarheid in hun eigen wijk. Ze werken nauw samen met de wijkagent en andere handhavers en worden zo een voorbeeld voor andere jongeren in de buurt.
  • Met huftergedrag en intimidatie door buren en buurtbewoners hebben we geen geduld in Amsterdam. De treiteraanpak zetten we hardnekkig door. Veroorzakers van overlast zetten we desnoods uit hun huis. We zijn al helemaal streng als LHBTI’s, gelovigen en biculturele Amsterdammers vanwege hun identiteit worden geïntimideerd. We trainen de hulpdiensten en handhavers om deze groepen zich beter begrepen te laten voelen.
  • Huiselijk geweld en kindermisbruik maken veel slachtoffers in Amsterdam. Vaak is sprake van veel meer problemen thuis. Het is daarom belangrijk dat verschillende hulpverleners goed samenwerken. De wachtlijsten in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld zijn ons een doorn in het oog. De aanpak Veilig Thuis verdient vast gekwalificeerd personeel: de beste mensen worden aangenomen om de veiligheid van onze kinderen, vrouwen, ouderen en andere kwetsbare groepen te verbeteren. Alle betrokken organisaties kunnen goed overweg met de culturele diversiteit in de stad.