Urban culture

Urban culture is een volwaardige loot geworden aan de stam van de culturele wereld. Het Amsterdam Dance Event is toonaangevend in de wereld. Amsterdam heeft tal van kleurrijke buurten waar we mogen laten zien wat de identiteit van een wijk is, zoals bij projecten als de Wijksafari van Zina Platform. Jongeren krijgen de ruimte om de kunst te maken die zij willen, met dans, rap, graffitikunst.
  • Bewoners geven de buurt hun identiteit. Alle buurten maken daarom een eigen cultuurplan. Leegstaande gemeentepanden worden vaker beschikbaar gesteld als (tijdelijke) broedplaatsen.
  • Straatkunst hoort bij de stad. Het Street Art Museum moet de ruimte krijgen te groeien. Naoorlogse wandkunst wordt beschermd en in geval van sloop van gebouwen bewaard voor de stad.
  • Voor jongeren komt er meer cultuur waaraan zij zelf behoefte hebben, zoals rapstudio’s en andere oefenruimten voor jongeren. Jongeren krijgen vanaf 16 jaar stemrecht over de besteding van buurtbudgetten.
  • Een belangrijk deel van het culturele leven speelt zich af op stadsdeelniveau. De tendens van centralisering roepen we een halt toe. Buurttheaters, -musea, en -debatcentra moeten behouden blijven.