Studenten

Geen gemeente telt zoveel studenten als Amsterdam. Anders dan in de geijkte studentensteden is de charme van Amsterdam dat studenten hier gewoon onderdeel zijn van de stad. Ze doen vrijwilligerswerk, dragen menige culturele voorziening en zorgen voor de reuring die de stad nodig heeft. We investeren in studentenkamers en kamers voor andere Amsterdamse jongeren, en in starterswoningen. Het is zonde als al die kennis de stad verlaat.
    Samen met onderwijsinstellingen en studentenvertegenwoordigers maken we een nieuw actieplan studentenhuisvesting. De ambitie voor het realiseren van betaalbare studentenwoningen, met eenhuur onder de 500 euro, blijft op peil.

  • Er komen diverse complexen waarin statushouders en studenten gemengd wonen.
  • We investeren in de veiligheid van campussen en fietsroutes.
  • Samen met studentenorganisaties zorgen we ervoor dat studenten hun talenten kunnen inzetten voor de stad. We werken aan een Academie van de Stad, die het beroeps- en wetenschappelijk onderwijs betrekt bij het vinden van oplossingen voor maatschappelijke problemen.