Sport

Sporten is behalve erg leuk ook gezond. De PvdA wil dat iedereen, ongeacht inkomen, kan sporten in de stad.

Ons standpunt

  • De vorige bestuursperiode trokken we al een miljoen euro uit voor het Jeugdsportfonds. Daarmee konden 5000 Amsterdamse kinderen die het niet breed hebben hun contributie voor de sportvereniging en hun sportoutfit betalen. Dat beleid zetten we voort.
  • Wij zorgen ervoor dat in elke wijk sportaccommodaties beschikbaar blijven en dat deze niet bedreigd worden door woningbouw of andere stedelijke ontwikkeling.
  • De PvdA wil ook in de komende periode topsportevenementen naar Amsterdam halen. Dat is niet alleen goed voor de stad, het inspireert kinderen om zelf te gaan sporten.
Nieuwsberichten over Sport

Sport in Amsterdam voor kwetsbaren: Dak- en Thuislozen en Vluchtelingen

door Orhan Kayar op 9 november 2017

Iedere Amsterdammer, maar zeker de dak- en thuislozen en de vluchtelingen moeten kunnen sporten en bewegen. In het kader van de laatste begroting van deze periode heb ik in totaal drie moties ingediend om vooral de sportparticipatie van de kwetsbare groepen te bevorderen. Mijn moties zijn allemaal raadsbreed aangenomen, waarmee de sport in Amsterdam een

lees verder »

PvdA & SP: Stimuleer zwemmen in Zuidoost

door Orhan Kayar op 20 juni 2017

De PvdA en de SP willen dat de gemeente zich gaat inzetten voor betere zwemvaardigheden in stadsdeel Zuidoost. Zo willen de partijen dat er op scholen en bij buurtactiviteiten meer aandacht komt voor de zwemsport. Ook willen PvdA en SP dat het stadsbestuur onderzoekt hoe er meer peuterbadjes kunnen worden aangelegd zodat meer kinderen op

lees verder »

De Amsterdamse reddingsbrigade heeft vrijwilligers nodig!

door Orhan Kayar op 9 februari 2017

Begin september 2016 verschenen er berichten in het nieuws over het tekort aan vrijwilligers bij de Amsterdamse Reddingsbrigade. Ik heb dit aan de orde gesteld in de commissievergadering Zorg en Sport op 8 september. In diezelfde vergadering heb ik de wethouder een tussenstand gevraagd van de wachtlijsten voor zwemlessen. Veiligheid op en in het water

lees verder »

Gezond het schooljaar in!

door Orhan Kayar op 22 september 2016

Vandaag was het een dag die in het teken stond van gezond gewicht. Ik heb vanmorgen samen met de GGD een stedelijke symposium/ouderdag georganiseerd over gezond gewicht, gecombineerd met de jaarlijkse inspiratiedag. De opkomst, betrokkenheid en de interesse van de ouders was opnieuw geweldig om te zien. Ik heb als aanjager van aanpak gezond gewicht

lees verder »

Voorjaarsnota 2016 – welke PvdA plannen haalden ‘t en welke (nét) niet?

door Ieteke Schouten (voorlichter) op 23 juli 2016

Vorige week vond de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces plaats. Met wel 75 punten op de agenda werd het een marathonzitting van twee dagen met vergaderen tot diep in de nacht. Tijdens deze raad werd er onder meer over de voorjaarsnota (de plannen en bijbehorende  begroting van de coalitie voor het komende jaar) gestemd. De

lees verder »

Gratis sporten voor kind met stadspas & meer schooltuinen

door Orhan Kayar op 14 juli 2016

‘Als je een voorstel wilt indienen bij de gemeenteraad dan kun je er maar beter voor zorgen dat Dhr. Kayar op het voorstel staat.. want dan wordt je motie altijd positief ontvangen’ zei wethouder Eric van der Burg grappend tijdens de raadsvergadering. Hij sprak deze hartverwarmende woorden nadat bleek dat alle vier de voorstellen, die ik heb

lees verder »

Weg met de wachtlijsten: als het aan raadslid Orhan Kayar ligt delen voetballers en hockeyers het veld

door Orhan Kayar op 18 juni 2016

Voetbal- & hockeystad Amsterdam is al decennia een echte voetbalstad en wordt, door toenemende populariteit van hockey, ook steeds meer een hockeystad. Het zijn dan ook de twee grootste teamsporten van Amsterdam. De huidige hockeyclubs kunnen de toestroom al jaren amper aan, waardoor wachtlijsten lang zijn. Ook bij voetbalverenigingen zijn er wachtlijsten. Zo ook onze kinderen, die

lees verder »

Een goede werkplek, ook voor de gymleraar

door Orhan Kayar op 10 december 2015

Hoofdpijn, stemklachten, vermoeidheid en oorsuizen na een dag werken? Voor veel gymleraren is het aan de orde van de dag. De slechte akoestiek van grote gymzalen zorgt ervoor dat de leraren te vaak een harde stem moeten opzetten om zich verstaanbaar te maken, maar bovenal dat ze elke dag te lang, teveel harde geluiden binnenkrijgen.

lees verder »

Geen onder of- overgewicht, maar op weg naar gezond gewicht!

door Orhan Kayar op 3 november 2015

Afgelopen zaterdag kopte het Parool dat “Amsterdamse kinderen niet meer te dik waren”. Dat is natuurlijk niet waar: Sterker nog, het onderzoek waar men naar verwijst, in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, toont eenduidig een recente stijging van overgewicht bij vooral schoolgaande kinderen van Turkse of Surinaamse afkomst. Letterlijk stelt men ook dat investeren in

lees verder »

Zet sleutelfiguren in voor aanpak overgewicht

door Orhan Kayar op 16 juli 2015

Het aantal kinderen met obesitas en overgewicht in Amsterdam is dalende, zo blijkt uit cijfers van de monitor van de Amsterdam Aanpak Gezond Gewicht (AAGG). Dat nieuws is beloftevol en een mooie beloning voor het werk van wethouder Van der Burg. Er is echter nog meer werk en aandacht nodig om dit probleem zoveel mogelijk

lees verder »