Sport

Sporten is gezond en gelukkig sporten de meeste Amsterdammers regelmatig. De PvdA wil het succesvolle sportbeleid van de afgelopen jaren voortzetten. We gaan de drempels voor sport verder verlagen. Dit begint bij onze kinderen. Zij moeten kunnen sporten, ongeacht de het inkomen van hun ouders. Gelukkig is het aantal kinderen met overgewicht afgenomen, maar aandacht blijft nodig. Ook onder ouderen willen we de sportdeelname vergroten.
  • De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht tegen kinderobesitas wordt voortgezet en uitgebreid. Het Jeugdsportfonds en Jump-in zorgen ervoor dat alle Amsterdamse kinderen kunnen sporten.
  • Iedere Amsterdamse basisschool krijgt een eigen gymleraar. Er komen meer moderne gymzalen bij scholen. Nieuwe schoolgebouwen komen op of nabij sportparken zodat er meer (basis-) scholen met een sportprofiel komen.
  • 100% van de Amsterdamse kinderen moet kunnen zwemmen. Dat is nu nog niet het geval; met name in Zuidoost zijn er veel kinderen zonder zwemdiploma. De wachtlijsten voor zwemles worden opgelost door betere benutting van de bestaande zwembaden en mogelijk de bouw van nieuwe zwembaden.
  • Recreatiegebieden en parken kunnen nog beter worden benut voor sporten en bewegen. Daarom komen op meer plaatsen fitnesstoestellen in de buitenlucht evenals parcoursen voor hardlopers. Het moet veiliger worden om te zwemmen in recreatiegebieden.65
  • Amsterdammers moeten om de hoek kunnen sporten. Bij de bouw van nieuwe woonwijken worden voldoende nieuwe sportaccommodaties aangelegd. In bestaande buurten komt plaats voor sportveldjes, bijvoorbeeld voor 3×3 basketbal en skaten. Bestaande sportvelden worden beter benut.
  • We nemen geen enkel risico met ziekmakend rubbergranulaat. Kunstgrasvelden met deze troep vervangen we zo nodig door gras of verantwoord kunstgras.
  • Amsterdam is gezegend met prachtige sportverenigingen. Zwakke sportverenigingen krijgen hulp van professionele verenigingscoaches bij het aantrekken van meer vrijwilligers, het innen van contributie en het aantrekken van goede trainers. Betrokken sportverenigingen die aandacht geven aan het tegengaan van bijvoorbeeld segregatie of kinderobesitas krijgen extra geld.
  • Veel topsporters in Olympische sporten kunnen moeilijk rondkomen. Talentvolle Amsterdamse topsporters krijgen een Amsterdamse topsportbeurs en worden betrokken bij de ontwikkeling van sporttalent. Amsterdam gaat opnieuw proberen internationale topsportevenementen binnen te halen.