Schoon en smerig

Hoe schoner de omgeving, hoe gezonder Amsterdammers zich voelen. Onze lucht is nog altijd te smerig en vaak ook schadelijk voor onze gezondheid. Onze straten zijn de afgelopen vier jaar vervuild. Wij willen zorgen voor schonere lucht in de stad en onze longen en voor schone straten en meer openbaar groen. Als er minder auto’s op straat staan, komt er ruimte waar we met de buurt plannen voor kunnen maken. Te denken valt aan groen, fietsparkeren en speelplaatsen, bankjes en plekken om elkaar te ontmoeten: initiatieven die je plezier buiten vergroten. Bewoners en ondernemers worden in een vroeg stadium betrokken bij de (her)inrichting van de openbare ruimte in hun buurt.
  • Door de bezuinigingen van de afgelopen jaren is de stad viezer geworden. Extra reinigers zijn nodig voor de schoonmaak van straten en pleinen en het onderhoud van het groen, zodat de openbare ruimte weer als schoon, mooi en veilig wordt ervaren. Mensen zijn dan ook eerder geneigd het schoon te houden en zullen bijvoorbeeld hun afval sneller weggooien in prullenbakken dan op straat.
  • Meer woonstraten in de stad worden autovrij gemaakt om er speel- en leefstraten (woonerf) van te maken. Dat is geen van bovenaf opgelegd project of alleen iets van bewoners, maar een wisselwerking tussen bewoners, stad, organisaties en bedrijven.
  • Wij willen experimenteren op sommige grachten één kant autovrij ten bate van meer groen, lopen, fietsen, fietsparkeren, en speelruimte .
  • Al het gemotoriseerd verkeer op de weg en op het water is in 2025 zo uitstootarm mogelijk. Er moeten capaciteit met elektrisch opladen bijkomen, bij voorkeur met snelladers. Ook worden er vier waterstof tankstations aangelegd. Verder moeten alle vervoermiddelen met tweetakt motoren uiterlijk in 2021 de stad uit. Alsmede toevoegen extra bullet: – Ook werkmaterialen moeten zoveel mogelijk uitstootvrij worden. Vanaf 2021 wordt een vergunningplicht ingevoerd voor werkmaterialen met tweetaktmotoren en dieselmotoren. Datzelfde geldt ook voor gemotoriseerd verkeer op het water.
  • Het weren van diesels uit de stad werkt. De milieuzones van Amsterdam worden daarom strenger. Aan het eind van de komende collegeperiode mogen uitsluitend diesel(vracht)auto’s van de schoonste generatie de stad in.
  • De maximumsnelheid in het hele centrum wordt 30 km/u. In de bebouwde kom gaat voor alle niet-doorgaande straten een maximumsnelheid van 30 km/u gelden. De gehele A10 krijgt, in navolging van de ring-West, een maximumsnelheid 80 km/u. Zo wordt we de lucht schoner en het verkeer veiliger.
  • De openbare ruimte kan niet worden geclaimd voor commercieel gebruik; de ruimte is van iedereen en kan eventueel worden vergund om te gebruiken, maar daarvoor moet worden betaald via de heffing van precario en/of reclamebelasting. Ook wordt beter gehandhaafd op het overal vrijhouden van voldoende ruimte voor scootmobielen en kinderwagens op het trottoir. Er is een minimale doorloopruimte van 2 meter nodig. Terrasregels moeten hierop worden afgestemd enstoepen die smaller zijn dan 2 meter moeten geheel vrij blijven van obstakels.
  • We moeten terug, of liever vooruit, naar het in 2016 door het stadsbestuur verlaten motto: minder reclame, meer kwaliteit.
  • Festivals horen bij een levendige stad maar er moet een maximum gelden, zeker voor festivals in onze parken. Er komt per park een vastgesteld maximum aantal toegestane evenementen. Het recreatief gebruik door bewoners, die tenslotte zelf vaak nauwelijks een buitenruimte bij hun woning hebben, heeft prioriteit.
  • We zorgen voor ruimschoots voldoende schone en veilige openbare toiletten voor iedereen, dus ook voor vrouwen ​ .