Prostitutie

De valse romantiek van de Wallen is zo langzamerhand wel doorgeprikt. Vrouwenhandel, gedwongen prostitutie en uitbuiting zijn onacceptabel in Amsterdam. Ook seksuele intimidatie heeft geen pas in onze stad.
  • We moeten kinderen beschermen tegen seksuele chantage – die soms zelfs tot zelfdoding kan leiden. Verontrustende signalen moeten in een vroeger stadium worden opgevangen door ouders, de huisarts, de school of de sportclub.
  • Gesis naar vrouwen, uitschelden van LHBTI’s en andere vormen van seksuele intimidatie en ongepast gedrag op straat worden verboden via de APV.
  • In risicogebieden als de Wallen blijven we extra alert en grijpen we op onorthodoxe manier in om de misdaad te weren. Verdachte investeerders, vaak witwassers, volgen we op de voet. We halen alles uit de kast aan procedures om te voorkomen dat er verdachte vastgoedtransacties plaatsvinden.
  • Slachtoffers van mensenhandel en arbeidsuitbuiting helpen we om een nieuw en veilig bestaan op te bouwen. Onze aanpak uit het verleden werkt en zullen we blijven verbeteren. Wij zijn voorstander van initiatieven als My Red Light (project Eigen Raam).