Passend onderwijs

Kinderen die extra zorg nodig hebben gaan zoveel mogelijk naar gewone scholen, met vriendjes en vriendinnetjes uit de buurt. Als je zorg nodig hebt, krijg je dat in Amsterdam ook op school.
  • Elk kind krijgt passend onderwijs. Dat loopt nog niet goed genoeg. We spreken schoolbesturen aan op hun gezamenlijke verantwoordelijkheid. We ondersteunen leraren extra waar zorg en passend onderwijs leiden tot extra werkdruk.
  • Op elke school zijn medewerkers van de ouder- en kindcentra aanwezig zodat de aansluiting tussen school en zorg verbetert.
  • Pesten hoort niet thuis op onze Amsterdamse scholen. Alle kinderen horen zich fijn en veilig te voelen op hun school. Elke school gaat pesten actief bestrijden met een anti- pestprogramma.
  • We ondersteunen scholen om signalen van huiselijk geweld, loverboyproblematiek