Openbaar vervoer

Op 22 juli 2018 is het zover. Dan gaat de Noord-Zuidlijn naar verwachting eindelijk rijden. Dan wordt meteen het hele reisschema van het openbaar vervoer in de stad omgegooid. Trams krijgen andere nummers en gaan soms compleet andere routes rijden. Dat wordt flink wennen en daarom zullen wij de omschakeling op de voet volgen. In ieder geval gaan we door met flink investeren in een sterk openbaar vervoernet, samen met onze regiopartners. Er zullen immers heel veel woningen bij komen de komende periode. En ook die nieuwe gebieden moeten goed bereikbaar zijn. Het openbaar vervoer moet overal fijnmazig en frequent zijn.
  • Na de Noord-Zuidlijn gaan we door met het verbeteren van ons OV-net. Metrostation Sixhaven moet zo snel mogelijk worden aangelegd. Ook willen we een start maken met een nieuwe Oost-West metrolijn en de Noord-Zuidlijn doortrekken naar Schiphol. De ringlijn zou eindelijk eens echt rond gemaakt moeten worden door het ontbrekende stuk tussen Isolatorweg en Centraal Station af te maken.
  • De dichtheid van het openbaar vervoer in Noord, Zuidoost, Nieuw-West en IJburg en bij nieuwbouwwijken is een zorg, zeker ’s avonds en in het weekend, en moet fijnmazig en frequenter worden. Ook vinden we dat het regionale OV berekend moet blijven op de stroom forenzen die in Amsterdam werkt.
  • Het GVB moet af van dieselbussen. We gaan snel over op duurzame energie. Dit nemen we op in aanbestedingsplannen. De gemeente Amsterdam dringt daar ook op aan bij de aankoop van bussen voor het streekvervoer rond Amsterdam. Samen met de NS kijken we naar integratie van het metro- en treinnet.
  • Metro’s en sommige trams moeten ‘s nachts doorrijden. In de metro moet het meenemen van de fiets mogelijk zijn, ook in de spits.
  • Voor ouderen is een halte binnen een straal van hooguit 400 meter belangrijk. Ook willen wij op elke tram en metro weer een toezichthouder voor veiligheid en dienstverlening.
  • Bezitters van een stadspas met groene stip mogen gratis reizen in het Amsterdamse OV.
  • We regelen efficiënt en betaalbaar aanvullend openbaar vervoer voor Amsterdammers met eenbeperking. We zorgen voor herkenbare en rolstoeltoegankelijke stations en haltes.
  • Het GVB realiseert steeds betere resultaten en daar zijn we trots op. Tegelijk bezuinigt het Rijk enorm op ons openbaar vervoer. Wij zullen daarom bij het Rijk en de vervoersregio pleiten voor meer financiële armslag voor het GVB.
  • Buschauffeurs en tramconducteurs moeten goed worden getraind om met agressie om te gaan. De zorgteams van het GVB krijgen alle ondersteuning om hun werk goed te doen.