Ongelijkheid

De groeiende ongelijkheid in Amsterdam voelt en is onrechtvaardig. Dag in dag uit steken mensen hun talent en energie in hun werk - waarom worden ze dan zo ongelijk beloond? De zekerheid van werk en inkomen is oneerlijk verdeeld over Amsterdammers. De PvdA zou de PvdA niet zijn als we niet voor meer gelijkheid in beloning zouden strijden. Wij zetten ons in voor wie niet uit eigen keuze flexwerker of zzp’er is geworden en doorgeslagen flexiblisering op de arbeidsmarkt proberen we waar mogelijk te bestrijden. Wij komen op voor mensen die te weinig verdienen om rond te komen. We willen geen werkende armen. We willen geen kloof tussen modaal en rijk.
  • Naar Engels voorbeeld willen we in Nederland het begrip ‘living wage’ of ‘loon waarvan je kunt leven’ introduceren. ‘Living wage’ betekent simpelweg dat werknemers van hun loon moeten kunnen rondkomen. Dat bepaalt het salaris en niet het wettelijk minimumloon. Net als duurzaamheid wordt loon waarvan je kunt leven betalen voor bedrijven stap voor stap onvermijdelijk. Dit pakken we op met bonden en werkgevers in Amsterdam.
  • Wij zoeken als gemeente de samenwerking met werkgevers die hun medewerkers contracten geven waarvan je kunt rondkomen en die minstens 120% van het minimumloon betalen. Die norm willen wij ook stellen voor het verlenen van nieuwe (horeca-) vergunningen aan bedrijven.
  • De gemeente betaalt medewerkers minimaal 120% van het minimumloon.
  • Jongeren boven de 18 krijgen ten minste het wettelijk minimumloon betaald en niet het lagere jeugdloon. Dat doet de gemeente al en dat verlangen we voortaan ook van bedrijven.
  • De PvdA wil dat de gemeente Amsterdam zelf zoveel mogelijk vaste banen biedt en het aantal tijdelijke banen terugdringt. Tijdelijk werk is vooral voor het opvangen van ‘piek en ziek’ en voor specialistische werkzaamheden. Schoonmaak en reiniging zijn gemeentelijke banen. Het percentage flexibele medewerkers van de gemeente mag nooit groter zijn dan 10%.
  • Amsterdam past de wet normering topinkomens strikt toe, met name ook voor bestuurders bij haar deelnemingen. Voor door Amsterdam gesubsidieerde instellingen geldt de wethoudersnorm als maximum voor bestuurders.
  • Samen met Inspectie SZW ontwikkelen we een Amsterdamse aanpak om misstanden met flexibele arbeidscontracten structureel aan te pakken.
  • Payroll-constructies gaan we tegen, bijvoorbeeld bij bedrijven waarbij de gemeente inkoopt.
  • Wij vinden dat werk in balans moet zijn met je privéleven. Werktijden moeten flexibel kunnen zijn als dat nodig is voor mantelzorg of voor de kinderen.