Onderwijs

De PvdA Amsterdam is ontzettend trots op de resultaten die de partij geboekt heeft op het gebied van onderwijs. Door de kwaliteitsaanpak van wethouders Asscher en Hilhorst zijn het aantal zwakke scholen teruggebracht van 44 naar 4. Deze aanpak zetten we voort én breiden we uit naar het voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs.

Ons standpunt


Basisscholen
De PvdA heeft de afgelopen vier jaar het onderwijs in de stad enorm verbeterd met de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam (KBA).

 • We hebben ervoor gezorgd dat het aantal zwakke scholen in vier jaar tijd is gedaald van 44 naar 4. De komende periode willen we ook deze laatste scholen van naar een hoger niveau tillen, zodat we in 2018 alleen nog maar goede basisscholen hebben in Amsterdam.
 • Als de docenten en schoolleiders van de stad hierin goed betrokken worden kan dit programma enorm helpen. De gemeente zal het blijven steunen en volgen.

 

MBO
De MBO-opleidingen in de stad behoren tot de slechtste van het land. Dat vinden wij onacceptabel. In het beroepsonderwijs zetten we daarom een kwaliteitsaanpak op, die zo succesvol is in het basisonderwijs. Er is, in het belang van de studenten, een grote verbeterslag nodig.

 • We introduceren daarom bij het MBO een kwaliteitswijzer net zoals we dat een paar jaar geleden in het basisonderwijs hebben gedaan.
 • Ouders en leerlingen worden goed geïnformeerd over de kwaliteit van het onderwijs en de kansen op de arbeidsmarkt na de opleiding.

 

Leraren
De PvdA wil de komende jaren veel blijven investeren in Amsterdamse leraren. Leraar zijn in Amsterdam is een prachtig vak, maar ook uitdagend. Veeleisende ouders aan de ene kant, afwezige ouders aan de andere. Hoogbegaafde kinderen en kinderen die nauwelijks de taal spreken. Nergens kun je zoveel van je vak kwijt als hier in de stad. En nergens verdien je zoveel steun van je school, je bestuur en je gemeente.

 • We zorgen er daarom voor dat leraren de ruimte van hun besturen krijgen om zo goed en gepast mogelijk onderwijs.
 • Daarnaast willen we docenten die wat extra’s doen, bijvoorbeeld door hun kinderen extra leertijd aan te bieden na school, belonen.
 • Amsterdamse docenten moeten voluit betrokken worden bij het ontwikkelen van het onderwijs in hun stad. Ze willen dat ook, zie een initiatief als Meesterschappers.

 

Taalachterstand
We kunnen niet vroeg genoeg beginnen met het bieden van kansen aan nieuwe generaties. Dus samen naar de peuterschool, waar voor- en vroegschoolse educatie samengaan met kinderopvang. Dit is de plek waar we taalachterstand kunnen voorkomen

 • De PvdA wil daarom vier gratis dagdelen voor peuters met een groot risico op taalachterstanden, twee gratis dagdelen voor alle kinderen.
 • Zo kunnen kinderen onder leiding van pedagogisch medewerkers die de beste zijn in hun vak al spelend van elkaar leren.

 

Scholen
Schoolgebouwen behoren tot de belangrijkste en meest intensief gebruikte gebouwen van de stad. In schoolgebouwen wordt de toekomst vormgegeven. Daarom is het van belang dat schoolgebouwen goed op orde zijn.

 • Wij willen schone gebouwen met een gezonde lucht.
 • Voor een goede luchtkwaliteit in schoolgebouwen maakte de PvdA al 4 miljoen vrij in de afgelopen periode. Dat beleid zetten we voort.

 

Nieuwsberichten over Onderwijs

Je moet maar geluk hebben op welke school je zit!

door Sofyan Mbarki op 12 april 2017

Hoe goed een leerling het doet in de klas, hangt sterk af van het soort school waar het kind zit. Oftewel je moet maar geluk hebben op wat voor school je zit. Dat is natuurlijk iets wat we al jaren aanvoelen en roepen, maar nu is er bevestiging vanuit de Onderwijsinspectie.  De inspectie is vandaag

lees verder »

‘Stadsbestuur duikt als het gaat om segregatie’ schrijft Marjolein Moorman in ’t Parool

door Marjolein Moorman op 22 oktober 2016

Onderstaand artikel stond zaterdag 22 oktober in Het Parool. Het stadsbestuur geeft miljoenen uit aan tweetalig onderwijs, maar investeert niet in het bestrijden van zwarte en witte scholen, schrijft Marjolein Moorman naar aanleiding van Mees, de enige witte jongen in een zwarte klas.

lees verder »

Ongelijkheid als onkruid

door Marjolein Moorman op 6 augustus 2016

Kent u dat verhaal van die twee kinderen met dezelfde intelligentie? Ze wonen in verschillende delen van de stad. Andere afkomst, zelfde talenten. De een gaat na de zomer naar het vwo, de ander naar het vmbo. Helaas is het geen mop. Misschien trek ik het me zo aan omdat ik zelf ooit een havo-advies

lees verder »

Voorjaarsnota 2016 – welke PvdA plannen haalden ‘t en welke (nét) niet?

door Ieteke Schouten (voorlichter) op 23 juli 2016

Vorige week vond de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces plaats. Met wel 75 punten op de agenda werd het een marathonzitting van twee dagen met vergaderen tot diep in de nacht. Tijdens deze raad werd er onder meer over de voorjaarsnota (de plannen en bijbehorende  begroting van de coalitie voor het komende jaar) gestemd. De

lees verder »

Honderden kinderen krijgen beter onderwijs dankzij focusaanpak

door Marjolein Moorman op 6 juli 2016

Vanaf vandaag krijgen honderden kinderen op 27 scholen in Amsterdam beter onderwijs dankzij de focusaanpak van de gemeente Amsterdam.  Hierbij krijgen scholen waar bovengemiddeld veel leerlingen met problematische achtergronden, maar ook achterstanden op bijvoorbeeld taalvaardigheid, extra geld. Deze investering is een langgekoesterde wens van de PvdA Amsterdam, waar fractievoorzitter Marjolein Moorman vaak aandacht voor heeft

lees verder »

Marjolein Moorman: ‘sluit kinderen niet uit van schoolreisjes’

door Marjolein Moorman op 30 juni 2016

De PvdA en de kinderombudsman signaleren dat het regelmatig voorkomt dat kinderen worden uitgesloten van schoolreisjes en vieringen op school, zoals sinterklaas, kerst en pasen, omdat de vrijwillige ouderbijdrage niet is betaald. Onze fractievoorzitter Marjolein Moorman vindt dat het echt niet kan dat kinderen worden gestraft omdat hun ouders de ouderbijdrage niet kunnen of willen

lees verder »

Ook peuters vluchtelingen krijgen onderwijs in Amsterdam

door Sofyan Mbarki op 14 juni 2016

Vluchtelingenkinderen tussen de 2½ en 4 jaar krijgen in Amsterdam onderwijs op maat aangeboden. Op de noodopvanglocaties waar vluchtelingengezinnen verblijven wordt het onderwijs aangeboden dat vergelijkbaar is met de Amsterdamse voorscholen. Ook zullen kinderen vanaf 4 jaar mee gaan doen aan het reguliere onderwijs, dit was eerder vanaf 6 jaar. Hiermee gaat Amsterdam zo snel mogelijk het initiatiefvoorstel

lees verder »

Ook peuters vluchtelingen krijgen onderwijs

door Sofyan Mbarki op 15 april 2016

Vluchtelingenkinderen tussen de 2½ en 4 jaar krijgen in Amsterdam onderwijs op maat aangeboden. Op de noodopvanglocaties waar vluchtelingengezinnen verblijven wordt het onderwijs aangeboden dat vergelijkbaar is met de Amsterdamse voorscholen. Het college geeft daarmee uitvoering aan het initiatiefvoorstel van PvdA-raadslid Sofyan Mbarki.

lees verder »

PvdA Amsterdam op scholentour langs mbo

door Marjolein Moorman op 21 maart 2016

Op 14 maart ging PvdA Amsterdam op mbo-scholentour. Op één dag werd een bezoek gebracht aan drie verschillende instellingen door fractievoorzitter Marjolein Moorman, JS-voorzitter Caesar Bast en Tweede Kamerlid Tanja Jadnanansing. Ruim anderhalf jaar geleden introduceerde PvdA het mbo-verbeterplan. Tijdens de tour werd gekeken: ‘wat gaat er goed, wat kan er nog beter?’.

lees verder »

D66 en PvdA willen Amsterdamse jongerengemeenteraad

door Marjolein Moorman op 8 februari 2016

Een Amsterdamse jongerengemeenteraad geeft jongeren een stem in de Amsterdamse politiek. Het geeft jongeren ook de kans bekend te worden met het reilen en zeilen van de democratie. D66 en PvdA willen daarom een jongerengemeenteraad opzetten in Amsterdam. Derde- en vierdeklassers, van middelbare scholen uit de hele de stad, kunnen zich opgeven. De jongerengemeenteraad komt twee

lees verder »