Nieuwkomers

Iedere derde Amsterdammer is geboren in één van de 180 landen die hier vertegenwoordigd zijn. Amsterdam heeft altijd nieuwkomers verwelkomd en zal dat blijven doen. Dat geldt zeker voor vluchtelingen uit oorlogsgebieden. Nieuwe Amsterdammers moeten zich geaccepteerd voelen in de stad en dienen op hun beurt onze samenleving te accepteren.
  • Vluchtelingen zijn welkom. Statushouders krijgen snel een woning midden in onze buurten en begeleiding om een bestaan op te bouwen. (Vrijwilligers) werk wordt gestimuleerd. Amsterdam helpt nieuwkomers Nederlands te leren en kennis te maken met de samenleving.
  • Nederlands is de taal die ons bindt, dus we vinden het belangrijk dat alle Amsterdammers Nederlands spreken, ook degenen die al langer in Amsterdam wonen. Die willen we alle mogelijkheden bieden de taal alsnog te leren. Amsterdam helpt nieuwkomers Nederlands te leren Daarnaast zetten we in op een hoge kwaliteit van het taalonderwijs voor nieuwkomers, omdat op dit moment 34% van hen niet op tijd slaagt.
  • Nieuwkomers die hier komen wonen, accepteren de Nederlandse samenleving en onze waarden. Vrijheid en gelijkheid zijn de basis van onze samenleving.
  • Ongedocumenteerden kunnen in Amsterdam rekenen op een goede bed-, bad- en brood-voorziening, geestelijke begeleiding en medische zorg. We dringen bij de Rijksoverheid aan op een structurele oplossing en werken niet mee als we door de humanitaire ondergrens zakken in Nederland.
  • Expats krijgen een warm welkom. Ze krijgen goede voorlichting en hun kinderen zijn thuis op onze scholen.
  • Amsterdam bestaat bijna 750 jaar en is altijd een stad voor migranten geweest. De migratiegeschiedenis verdient meer aandacht in het onderwijs. We willen in een museum aandacht voor 750 jaar Amsterdam, aandacht voor de diversiteit van de mensen die onze stad gemaakt hebben.