Mantelzorg en vrijwilligersinitiatieven

Met veel liefde en aandacht verzorgen mantelzorgers dagelijks duizenden chronisch zieke Amsterdammers. Zij verdienen alle waardering, erkenning en de best mogelijke ondersteuning. We willen voorkomen dat mantelzorgers opgebrand raken door de zorg die ze dagelijks bieden. Vrijwilligers (in alle verscheidenheid) zijn enorm belangrijk. We gaan meer investeren in het vinden en koppelen van vrijwilligers.
  • We versterken de ondersteuning van mantelzorgers door de mogelijkheden van vervangende mantelzorg (respijtzorg) te vergroten. Daarbij luisteren we naar de wensen van de mantelzorger. Cliënt en mantelzorger krijgen een gelijkwaardige positie en evenveel aandacht in het zogenaamde keukentafelgesprek.
  • In de afgelopen jaren zijn in verschillende buurten stadsdorpen ontstaan, waarin ouderen onderling naar elkaar omkijken en ervoor zorgen dat zij lang actief, gezond en veilig thuis kunnen (blijven) wonen. Inmiddels zijn er meer dan 25 stadsdorpen in Amsterdam. We willen nieuwe initiatieven ondersteunen bij het opstarten van een stadsdorp.
  • We gaan het leven van vrijwilligers- en welzijnsorganisaties aanzienlijk makkelijker maken. We willen minder regeldruk en meer vertrouwen in de verantwoording van subsidies. We willen meer ruimte voor stedelijk werkende vrijwilligersorganisaties. Samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties stimuleren we. We willen de regels om vrijwilligerswerk te verrichten naast de uitkering versoepelen.
  • Cliëntenorganisaties worden intensief betrokken bij maken en uitvoeren van beleid. Dit geldt voor zowel voor stedelijk werkende cliëntenorganisaties als voor stadsdeelgerichte organisaties.